web bg.jpg

กิจกรรมทางการศึกษา

ค้นพบโอกาสมากมาย ที่จะได้รับเมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ

อาสาออนไลน์

เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ก็เข้าร่วมได้แล้ว มีเกียรติบัตร

บริจาค

มีส่วนร่วมบริจาค และส่งต่อสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ

อาสาลงพื้นที่

ค้นพบกิจกรรมอาสาลงพื้นที่ จากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย

ค่าย/ค่ายออนไลน์

ค่ายและค่ายออนไลน์มากมาย จากหลายองค์กร ทั้งค่ายพัฒนาทักษะ วิชาการ สันทนาการ ต่าง ๆ

งานแข่งขัน

ค้นพบงานแข่งขันจากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมโอกาสมากมายจากการมีส่วนร่วม