กิจกรรมใหม่ เข้าร่วมล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ !

แต่งนิทาน/นิยายเพื่อคนตาบอด

(1) ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับเจ้าหน้าที่ ทางไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อรับข้อมูลและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม การส่งผลงาน รวมถึงการดำเนินการขอการรับรอง

 

(2) กิจกรรมที่เปิดให้เข้าร่วมล่วงหน้า ให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมเพียง 20 คนก่อนเปิดกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมหน้าจะต้องทำแบบสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ เป็นกรณีพิเศษหลังจากที่เข้าร่วมกิผจกรรมเสร็จสิ้น

 

ผู้นำด้านการจัดงานอาสาออนไลน์ และ CSR สมัยใหม่

กิจกรรมอาสาออนไลน์ เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมสามารถดำเนินการขอการรับรอง/เกียรติบัตร ที่มีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?
 
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็ก)
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็ก)
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็ก)
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็ก)
4 Star.png

30 นท./เล่ม

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์

พิมพ์ +  ประกอบเล่มสมุดภาพระบายสี
พิมพ์ +  ประกอบเล่มสมุดภาพระบายสี
พิมพ์ +  ประกอบเล่มสมุดภาพระบายสี
พิมพ์ + ประกอบเล่มสมุดภาพระบายสี
4 Star.png

40 นท./ชุด

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุน)
ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุน)
ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุน)
ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุน)
4 Star.png

30 นท./ชุด

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง/ชั่วโมงอาสา

เข้าร่วมกิจกรรม
ตามคำแนะนำ
สำหรับแต่ละคณะ