จิตอาสาออนไลน์.com

เราเป็นแพลตฟอร์มรวมกิจกรรมออนไลน์

จิตอาสาออนไลน์.com และ จิตอาสา.com เป็นแพลตฟอร์มด้านกิจกรรมจิตอาสาในเครือของ กิจกรรมออนไลน์.com ซึ่งรวบรวมหรือเป็นตัวกลางสำหรับกิจกรรมออนไลน์ ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดย จิตอาสาออนไลน์.com และ จิตอาสา.com นั้น ก็เป็นตัวกลางในการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านจิตอาสาและพัฒนาสังคม รวมถึงแคมเปญรณรงค์ ฯลฯ ที่ส่งผลเชิงบอกต่อการพัฒนาสังคม มารวบรวมไว้ที่นี่

เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างง่ายดาย

จิตอาสาออนไลน์.com และ จิตอาสา.com เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสและมุ่งเน้นสร้างโอกาส ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดมากมายของผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ทั้งด้านเวลา งบประมาณ ฯลฯ ซึ่งเป็นภารกิจกลัก ที่เราต้องมุ่งเน้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ หรือรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา/การพัฒนาสังคม ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

ออกนอกกรอบ ของคำว่าจิตอาสา


คอนเซปต์หลักของทาง จิตอาสาออนไลน์.com และจิตอาสา.com คือการออกนอกกรอบ จากสิ่งเดิม ๆ สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ ที่ดีกว่าเดิม ให้กับนิยามของคำว่าจิตอาสา พัฒนาโครงการ ระบบหรือแพลตฟอร์ม ที่จะทำให้จิตอาสา ไม่เป็นเรื่องไกลตัว แบบที่เคยเป็น ไม่ต้องใช้งบประมาณมากในการเข้าร่วม ไม่ต้องใช้เวลามากในการเข้าร่วม ก็สามารถมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมได้

โลโก ของ จิตอาสาออนไลน์.com และจิตอาสา.com ออกแบบมาให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ของการออกนอกกรอบนี้ โดยจะเห็นว่าคำว่าจิตอาสา จะอยู่นอกจากกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทน ประตู ซึ่งจิตอาสานั้นออกจากกรอบประตูเดิมออกไป สีน้ำเงิน คือ ความน่าเชื่อถือ ที่เรามุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดโอกาสให้ทุกคน ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม

เว็บไซต์ในเครือ กิจกรรมออนไลน์.com เปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมถึงคนทุกเพศทุกวัย สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์มของเรา ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยทุกคนสามารถเข้าร่วมกับเราในฐานะจิตอาสา หรือผู้หารายได้* และมีส่วนร่วมในงานที่ตนเองถนัดและตรงความสามารถ


ร่วมกับเรา

สร้างสรรค์โอกาสโดย Uncommon Co-Op

Uncommon Co-Op คือ ธุรกิจเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม รวมถึงเปิดโอกาส ให้ผู้คนสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดจำกัดของตน และสังคมได้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเป้าหมาย ความรู้สึก IQ EQ แม้แต่อาชีพและความเป็นอยู่ก็ตาม