ร่วมงานกับเรา
สนับสนุน
CONTACT US
 • เป็นจิตอาสา

 • ฝ่ายบริหารกิจกรรม

 • ฝ่ายบริหารโครงการ

 • ฝ่ายแผนมีเดียและประชาสัมพันธ์

 • นักรณรงค์

 • แอดมิน

 • กราฟฟิคดีไซน์

 • Creative Content

 • บล็อกเกอร์

 • บริจาค

 • ติดต่อเป็นสปอนเซอร์

 • ติดต่อร่วมโครงการ

 • เสนอโครงการ

 • ติดต่อคณะบริหาร

 • สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

 • ว่าจ้างทำ CSR

Powered by UNCOMMON GROUP

ABOUT US

Mr.Narubet RAKWIJIT

Funder of UNCOMMON UNIQUE

I have the great expectation is to move the society forward to the better point. But people in society need opportunities, I think, to create sustainable positive society, we must focus on creating opportunities for everyone to have rights that the deserve.

Narubet RAKWIJIT

About the funder

      Mr. Narubet RAKWIJIT was born on 15 October, 2000. His mother is Nucharee RAKWIJIT and his father is Naret RAKWIJIT. When he was young, he was an poor boy in the poor family. Once he was a fewer-opportunity boy he promised his mom to pay attention on studying. His life goals are not just to succeed his career goal, but also to create the positive society. Because he well understand the life that needs opportunities.

       About his educational background. He gruated high school level from Udonpichairakpittaya School, Thailand. Now he's studying at Panyapiwat Institude of Management in Faculty of Business Management as International Program.

 

UNCOMMON UNIQUE

จุดกำเนิดเครือข่าย

เครือข่ายจิตอาสา UNCOMMON UNIQUE ได้ต่อยอดมาจากกลุ่มจิตอาสา UNCOMMON ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 8 มกราคม 2561 โดย นายนฤเบศน์  รักษ์วิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส ให้ทุกคน ได้เข้าถึงโอกาสการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น และมีเป้าหมายหลัก คือการดึงศักยภาพของบุคคล ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุด 

ทำไมถึงเป็น Uncommon Unique

   UNCOMMON   อธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่เป็นทั่วไป คือมีจุดเด่นในตัวของตัวเอง ในที่นี้เน้นไปที่ตัวสมาชิก เพื่อให้สมาชิกตระหนักเห็นศักยภาพและคุณค่าของตนเอง เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพในจุด ๆ นั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

   UNIQUE         อธิบายได้ว่า เป็นความเฉพาะตัว ในที่นี้คือรูปแบบโครงการ ที่มีการวางระบบ และการสร้างสรรค์กิจกรรมที่แตกต่าง และมีจุดเด่นในแบบของเครือข่ายเอง

OUR GOALS

สร้างมิติใหม่
ของคำว่า
จิตอาสา
สร้างสรรค์
สังคม
เชิงบวก
เป็นแหล่งสนับสนุน
เยาวชน
คนรุ่นใหม่
 
 

Hall of Fames

Wake Up Media

โดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล

จิตสำนึกรักเมืองไทย

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

National Conf.

โดย Uncommon Unique