งบและการพัฒนาแพลตฟอร์ม

การบริจาคเราเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม

-

ทำไมต้องจ่ายค่าดำเนินการค่าเกียรติบัตร

เว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เป็นแพลตฟอร์ตกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ ที่พัฒนาโดย Uncommon Co-Op ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรม โครงการ และแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสังคม เกียรติบัตรต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำโดย Gocert by Uncommon Co-Op เพื่อเป็นการรับรองการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม *โดยไม่บังคับว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องขอดำเนินการ* ทั้งนี้ ผลงานจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมทั้งหมด จะถูกจัดส่งหรือดำเนินการตามแนวทางของโครงการต่าง ๆ ทั้งหมด