เขียนบทความ (ยังไม่เปิดรับสมัคร)

ขั้นตอนที่ 1

ตั้งหัวข้อและดูหมวดหมู่ที่สามารถเขียนได้

หมวดหมู่บทความที่สามารถเขียนได้

 • กิจกรรมอาสาออนไลน์ หรือ ประชาสัมพันธ์งานอาสาออนไลน์

 • จิตวิทยา

 • เทคนิคหรือทริคเกี่ยวกับการศึกษาต่าง ๆ


การตั้งชื่อบทความ

 • สั้น กระชับ น่าสนใจ

 • บอกภาพรวมของเนื้อหาได้ และตรงกับเนื้อหาที่ต้องการเขียน

 • สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่เขียน

 • ไม่กว้างเกินไป ขอบเขตชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาคู่มือ/ลงมือเขียนบทความ/ส่งผลงาน

โปรแกรมและการบันทึก

 • สามารถทำได้ทางโปรแกรม Microsoft Word หรือ Google Docs ได้ทั้งทางมือถือและคอมพิวเตอร์

 • ไฟล์ที่ส่งผลงาน ต้องเป็นไฟล์ที่แก้ไขได้ หรือนามสกุลไฟล์ .docx (ไม่รับไฟล์ .pdf)


การเขียน

 • เขียนด้วยฟอนต์ TH Sarabun หรือ Angsana New

 • ต้องเขียนบทความยาว 1,800 คำขึ้นไป

 • บทความต้องมีภาพประกอบอย่างน้อย 3 ภาพ

 • การตั้งค่าขนาดตัวหนังสือ

   • หัวข้อขนาด 20 pts. ตัวหนา และเอียง

   • หัวรองขนาด 18 pts. ตัวหนา และเอียง

   • เนื้อหาขนาด 16 pts. ตัวปกติ และไม่เอียง

   • คำคมหรือประโยคเด่น ขนาด หัวรองขนาด 18 pts. ตัวหนา และเอียง


การดัดแปลง/อ้างอิง

  • กรุณาแนบอ้างอิง ที่ด้านล่งบทความด้วย หากมีการอ้างอิงจากภายนอก

 • สามารถอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นได้ แต่ถ้าคัดลอก (สามารถปรับหรือดัดแปลงได้)

ขั้นตอนที่ 3

ขอการรับรอง

เงื่อนไข

 • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นเอกสารชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืมเงินด้วยตนเองหรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอหรือมีการร้องเรียน

 • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


 • หากต้องการรับชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ (ประเภท มาตรฐานทั่วไป ซึ่งสามารถขอรับได้ฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถขอรับรอง ชั่วโมงจิตอาสา ได้)

 • ในการส่ง 1 บทความ สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ตามที่ทำจริง (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตามระยะเวลาที่ทำจริง และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลา)


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตร

ขอเอกสารรับรองชั่วโมงจิตอาสา

ดำเนินการเซ็นรับรองเอกสาร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมสามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองสามารถนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

การคำนวณชั่วโมงที่เข้าร่วมจากการร่วมกิจกรรมนี้

ผู้เข้าร่วม สามารถจับระยะเวลาตามการทำกิจกรรมพิมพ์หนังสือจริง โดยให้แจ้งระยะเวลาการทำกิจกรรมจริงในแบบฟอร์มส่งผลงานและแบบฟอร์มขอเกียรติบัตร

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ประวัติการจัดส่งผลงาน/การใช้ผลงาน

-