เขียนส่งกำลังใจ

หมวดหมู่งานเขียน

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมข้อมูลและศึกษาหัวข้อ

หมวดหมู่บทความส่งกำลังใจที่สามารถเขียนได้

 • ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์

 • ส่งกำลังใจถึงผู้พิทักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

 • คนไร้บ้านหรือหน่วยงานเกี่ยวกับคนด้อยโอกาส

 • ผู้พิการ


ข้อมูลที่ต้องเตรียมส่ง

 • เนื้อหาบทความส่งกำลังใจที่จะส่ง ความยาว 300 คำขึ้นไป

 • ภาพประกอบ ที่เป็นภาพตัวเอง ถ่ายในลักษณะของการให้กำลังใจ สามารถถ่ายคู่กับป้ายเขียนมือ หรือพร๊อพอื่น ๆ ได้


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 2

ส่งกำลังใจ

 • ส่งกำลังใจ โดยส่งในปุ่ม "ส่งกำลังใจ" โดยส่งเป็นข้อความและภาพประกอบเท่านั้น


ส่งข้อมูลส่งกำลังใจคลิกที่นี่ >

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 3

ขอการรับรอง

เงื่อนไข

 • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นเอกสารชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืมเงินด้วยตนเองหรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอหรือมีการร้องเรียน

 • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


 • หากต้องการรับชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ (ประเภท มาตรฐานทั่วไป ซึ่งสามารถขอรับได้ฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถขอรับรอง ชั่วโมงจิตอาสา ได้)

 • ในการส่ง 1 บทความ สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ 1 ชั่วโมง

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลา)


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตร

ขอเอกสารรับรองชั่วโมงจิตอาสา

ดำเนินการเซ็นรับรองเอกสาร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

แนวทางการดำเนินโครงการ

 1. บทความหรือถ้อยคำส่งกำลังใจจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ตามแคมเปญส่งกำลังใจ

 2. หรือ ทางทีมงานจิตอาสาออนไลน์.com จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการรวบรวมบทความหรือถ้อยคำส่งกำลังใจให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและทำเป็น Inspiration Book เพื่อแนบไปพร้อมกับผลงานของจิตอาสาจากกิจกรรมอื่น ๆ ขณะส่งผลงาน

วัตถุประสงค์แคมเปญ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมกำลังใจให้กับทุกคน ทุกอาชีพ ให้เขาเหล่านั้นกลับมามีแรงใจ ในการเดินหน้าใช้ชีวิตและปฎิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป และรู้ว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพัง

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นจิตอาสาอย่างไร

ข้อมูลกำลังอัพเดต

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >