เพนต์ถุงผ้า (ยังไม่รับสมัคร)

เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในชนบท และโรงพยาบาล

ขั้นตอนที่ 1

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์

ดูคลิปวิธีการทำคลิกที่นี่


อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 • ถุงผ้า

 • สีอะคริลิค

 • พู่กัน

 • จานสี

 • กระดาษแข็ง

 • คลิปหนีบกระดาษ

ขั้นตอนที่ ไ2

เริ่มลงมือทำ

 1. นำกระดาษแข็งสอดเข้าไปในถุงผ้าเพื่อรอง

 2. ใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบถุงผ้าไว้ให้ตึง

 3. สเก็ตภาพ แล้วลงมือผสมสีวาดได้เลย

 4. ทิ้งไว้ให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 3

จัดส่งผลงาน

-

วัตถุประสงค์โครงการ

 • รณรงค์ให้คนมาใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้พลาสติกที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโลกร้อน

 • เพื่อนนำไปบริจาคให้กับสถานพยาบาลที่ขาดแคลน

 • เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ท้าทายทักษะของตัวเอง

ถุงผ้าเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

บริจาคให้กับสถานพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ

องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนี้


การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นจิตอาสาอย่างไร


จำนวน ชม. ที่เข้าร่วม สามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองสามารถนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

⏰ การคำนวนจำนวน ชม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้

2 ชั่วโมง/ชิ้น

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >