ทำสมุดทำมือ (ยังไม่เปิดรับสมัคร)

เพื่อมอบให้กับนักเรียนด้อยโอกาส

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมอุปกรณ์และดูคำแนะนำ

ขั้นตอนที่ 2

เริ่มลงมือทำ

  1. เตรียมกระดาษขนาด A4 จานวน 20 แผ่น พับกระดาษ A4 ซ้อนกัน 2 แผ่น รวม 10 ชุด

  2. ทาปกใช้กระดาษแข็ง 1 แผ่น ตัดแบ่งครึ่ง มาประกบหน้าหลัง เย็บเข้าเล่มให้เรียบร้อย

  3. ออกแบบ ตกแต่งหน้าปกสมุดให้สวยงาม

ขั้นตอนที่ 3

จัดส่งผลงาน

-

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อนำไปบริจาคให้เด็กๆที่สถานกำพร้าที่ขาดอุปกรณ์การเรียน

  • ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีทักษะในการจดบันทึก

  • เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดข้อมูลลงบนกระดาษ

สมุดทำมือเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร


องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนี้


การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นจิตอาสาอย่างไร


จำนวน ชม. ที่เข้าร่วม สามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองสามารถนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

⏰ การคำนวนจำนวน ชม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ในการส่งสมุด 1 เล่ม จะสามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ 60 นาที

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >