พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

หมวดหมู่ผู้พิการ

หน้าหลัก > กิจกรรม > หมวดหมู่ผู้พิการ > พิมพ์หนังสือให้ผู้พิการทางสายตา

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบหนังสือ

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ อาสาสมัครต้องตรวจสอบหนังสือที่มีการพิมพ์ไปแล้ว และผ่านการตรวจสอบแล้ว หรือนำไปใช้ประโยชน์แล้ว หรือมีการพิมพ์เพื่อนำไปแปลงเป็นอักษรเบลล์แล้ว


- โปรดเลือก -

ตรวจสอบหนังสือ คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 2

อ่านคู่มือและเริ่มพิมพ์หนังสือ

เริ่มพิมพ์หนังสือ

 1. พิมพ์หนังสือ (ภาษาไทย) เล่มไหนก็ได้ ซึ่งสามารถหามาได้ด้วยตนเอง (ยกเว้นหนังสือเรียนหรือเนื้อหาการเรียน) *หนังสือวรรณกรรม/นิยาย/ความรู้ทั่วไปเป็นที่ต้องการ โดยควรเน้นไปที่หนังสือที่ส่วนมากเป็นตัวหนังสือ ไม่ใช้ภาพในการอธิบาย เนื่องจากจะมีการนำไปแปลงเป็นอักษรเบลล์

 2. ในส่วนเนื้อหาพิมพ์โดยใช้ตัวหนังสือขนาด 16 pt. (แนะนำฟอนต์ TH Sarabun) ในส่วนหัวข้อให้ปรับขนาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสม และจำเป็นต้องพิมพ์ให้จบเล่ม เมื่อจบเล่มแล้วให้ส่งทีเดียว (1 เล่ม = เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง)

 3. จำเป็นต้องพิมพ์ทุกหน้า ยกเว้นหน้าอ้างอิง (สามารถถ่ายภาพแนบแทนได้)

 4. สามารถเข้ากลุ่มปรึกษาการทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสอบถามความเหมาะสมของหนังสือที่จะพิมพ์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

 5. ดูตัวอย่างคลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 3

เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน

ไฟล์ที่ต้องส่ง

 • ไฟล์หนังสือที่พิมพ์ (เป็นไฟล์ Word หรือ .docx)

 • ไฟล์แสกนชหรือภาพถ่ายหนังสือต้นฉบับทุกหน้า (เป็นไฟล์ .pdf)

ขั้นตอนที่ 4

ส่งผลงาน

การอัพโหลดผลงานกรณีพิมพ์ใน Word

 • ในข้ออัพโหลดผลงาน/ต้นฉบับ เลือกไฟล์ที่ถูกต้องจากคอมพิวเตอร์ เพื่ออัพโหลด

 • ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "คลิกที่นี่เพื่อส่งผลงาน" โดยส่งเป็นไฟล์ Word หรือนามสกุลไฟล์ .docx เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น .pdf *กรณีทำเป็นทีมให้ตัวแทนส่งคนเดียวเท่านั้น แต่ให้ระบุชื่อทุกคนที่ร่วมทำการอัพโหลดผลงานกรณีพิมพ์ใน Google Docs

 • ในข้ออัพโหลดผลงาน/ต้นฉบับ เลือกไฟล์ที่ถูกต้องจาก Google Drive ของคุณเพื่ออัพโหลด

 • ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "คลิกที่นี่เพื่อส่งผลงาน" โดยส่งเป็นไฟล์ Word หรือนามสกุลไฟล์ .docx เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น .pdf *กรณีทำเป็นทีมให้ตัวแทนส่งคนเดียวเท่านั้น แต่ให้ระบุชื่อทุกคนที่ร่วมทำ


- โปรดเลือก -

ส่งผลงาน คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 5

ขอใบรับรอง

เงื่อนไข

 • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นเอกสารชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืมเงินด้วยตนเองหรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอหรือมีการร้องเรียน

 • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


 • หากต้องการรับชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ (ประเภท มาตรฐานทั่วไป ซึ่งสามารถขอรับได้ฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถขอรับรอง ชั่วโมงจิตอาสา ได้)

 • ในการส่ง 1 เล่ม สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ตามที่ทำจริง (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตามระยะเวลาที่ทำจริง และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลา)


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตร

ขอเอกสารรับรองชั่วโมงจิตอาสา

ดำเนินการเซ็นรับรองเอกสาร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

การพิมพ์บนมือถือ

พิมพ์ในมือถือ โดยใช้ Google Docs


 • ดาวน์โหลด Google Drive บนมือถือ

 • เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Google Drive และสังเกตุที่มุมขวาล่าง จะเห็นเครื่องหมาย +

 • กดที่เครื่องหมาย + และมองหา Google Docs

 • จากนั้นกดที่ Google Docs และพิมพ์ได้เลย

 • ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อหนังสือ + สำนักพิมพ์ + ชื่อตนเอง

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดูแลสิทธิ์ของผู้พิการทางสายตารวมทั้งไทยยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาราเคช ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคนพิการทางสายตาในไทยได้เข้าถึงงานลิขสิทธิ์สามารถนำไปทำซ้ำดัดแปลงทำอักษรเบลหรือ หนังสือเสียงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์


_________

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 17 July 2021 เป็นต้นไป ก่อนดำเนินการส่งมอบหนังสือไปยังองค์กร/หน่วยงานปลายทาง จะมีการคัดกรองหนังสือที่ติดลิขสิทธิ์และดำเนินการลบออกอย่างถาวรหามีการละเมิดลิขสิทธิ์

แนะนำโครงการ

การพิมพ์หนังสือต้นฉบับเพื่อคนตาบอด จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเช่นบุคคลปกติทั่วไป


การพิมพ์หนังสือต้นฉบับ คือ การนำหนังสือแบบเรียนหรือหนังสือทั่วไปมาพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไฟล์ Word ที่ได้มาผ่านโปรแกรมเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์และทำการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มเพื่อให้เด็ก ๆ ผู้พิการทางสายตาได้ใช้อ่านประกอบการเรียนหรือเพื่อความบันเทิง

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเช่นบุคคลปกติทั่วไป

 • ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา

 • เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการทางสายตา อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการทางสายตาได้รับสิทธิในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

แนวทางการดำเนินโครงการ

ทางทีมงานเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com จะเป็นผู้ทำการรวบรวมและทำการตรวจสอบผลงานพิมพ์หนังสือของท่าน จากนั้นผลงานนี้จะถูกรวบรวมและจัดส่งไปที่หน่วยงานทางผู้พิการทางสายตา หรือโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยจะเริ่มจัดส่งครั้งแรกภายในเดือน มีนาคม 2564 เพื่อนำผลงานพิมพ์หนังสือที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว นำไปแปลเป็นอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาเป็นลำดับต่อไป

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • ผลงานนี้จะถูกรวบรวมและจัดส่งไปที่หน่วยงานทางผู้พิการทางสายตา หรือโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยจะเริ่มจัดส่งครั้งแรกภายในเดือน มีนาคม 2564

จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมสามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

การคำนวณชั่วโมงที่เข้าร่วมจากการร่วมกิจกรรมนี้

ผู้เข้าร่วม สามารถจับระยะเวลาตามการทำกิจกรรมพิมพ์หนังสือจริง โดยให้แจ้งระยะเวลาการทำกิจกรรมจริงในแบบฟอร์มส่งผลงานและแบบฟอร์มขอเกียรติบัตร

เงื่อนไขการออกใบรับรอง/การรับรอง

การดำเนินการรับรองต่าง ๆ บนเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ไม่มีการอ้างถึงหน่วยงาน/องค์กรปลายทางอื่น ๆ ที่ได้รับผลงานหรือผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และเป็นการรับรองที่ดำเนินการและตรวจสอบโดยทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ประวัติการจัดส่งผลงาน/การใช้ผลงาน

 • 4 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรวบรวม เพื่อจัดส่งไปรอบถัดไป

 • 4 มีนาคม 2564 จัดส่งไปที่ ห้องสมุดคนตาบอดเบญญาลัย จำนวน 321 เล่ม

_________

หมายเหตุ กิจกรรมนี้ไม่มีการร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานใด ๆ อย่างเปฺ็นทางการ การดำเนินการจัดส่งแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับข้อตกลง/เงื่อนไขระหว่าง จิตอาสาออนไลน์.com และองค์กรที่รับผลงานเท่านั้น และการรับรองใด ๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงานปลายทาง

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >