ทำแบบสอบถามทางการศึกษา

เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางการศึกษา หมวดหมู่การศึกษา

หน้าหลัก > กิจกรรม > หมวดหมู่การศึกษา > ทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

ค้นหาและทำแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 2

ขอใบรับรอง

หมายเหตุ

  • คุณสามารถสมัครเป็นจิตอาสากระจายแบบสอบถาม เพื่อรับเกียรติบัตรที่รับรองชั่วโมงจิตอาสาได้ และเปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วม โดย คลิกที่นี่

  • กิจกรรมนี้ไม่รับรอง ชม. จิตอาสา


เงื่อนไข

  • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นเอกสารชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืมเงินด้วยตนเองหรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอหรือมีการร้องเรียน

  • คุณสามารถสมัครเป็นจิตอาสากระจายแบบสอบถาม เพื่อรับเกียรติบัตรที่รับรองชั่วโมงจิตอาสาได้ และเปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วม โดย คลิกที่นี่

  • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

  • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


  • กิจกรรมนี้ไม่รับรอง ชม. จิตอาสา


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตร

ดำเนินการเซ็นรับรองเอกสาร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

แนวทางการดำเนินโครงการ

ทาง จิตอาสาออนไลน์.com เปิดโอกาสให้สมาชิกจิตอาสาทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาไทย เพื่อผลตอบรับในแบบสอบถามของทุกท่าน จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของ Out-Circle Educational Network ที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิจัยเรื่อง ปัญหาและช่องโหว่ของระบบการศึกษาไทยการแก้ปัญหาระบบการศึกษาไทย ยื่นเรื่องตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสอบถามเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ผลตอบรับของแบบสอบถามเหล่านี้ จะถูกรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และร่วมค้นหาแนวทางแก้ไขที่อยากให้มีการดำเนินการร่วมกัน ผ่านการทำ discussion stage บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยองค์กร Out-Circle Educational Network ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมจากสมาชิกจิตอาสาและบุคคลทั่วไป มาใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย ทั้งโครงสร้าง ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ทัดเทียมประเทศอื่นทั่วโลก

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

Out-Circle Educational Network จะเป็นผู้นำผลตอบรับจากที่ได้จากทุกท่าน ไปเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยโครงการต่างๆ เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดในระบบการศึกษาไทย จากนั้นจะมีการร่วมกันอภิปรายแนวทางการแก้ไข แล้วทำการนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน ชม. ที่เข้าร่วม สามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองสามารถนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบัน

⏰ การคำนวนจำนวน ชม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้

การเข้ามาทำแบบสอบถาม 1 แบบสอบถาม จะได้ชั่วโมงจิตอาสา 15 นาที

ประวัติการจัดส่งผลงาน/การใช้ผลงาน

ข้อมูลกำลังอัพเดต

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >