บริจาคหนังสือทั่วไป

หมวดหมู่การศึกษา

หน้าหลัก > กิจกรรม > หมวดหมู่การศึกษา > รับบริจาคหนังสือเรียน

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบประเภทหนังสือที่สามารถส่งได้

 • หนังสือติวทุกระดับชั้น

 • หนังสือสำหรับเยาวชน

 • หนังสือพัฒนาตนเอง

 • หนังสืออ่านเล่น

 • อื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 2

ดูข้อมูลการจัดส่งและจัดส่ง

 • ส่งมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op

 • ที่อยู่ 299/253 ม.5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร +18302993190

 • กรุณาถ่ายภาพ สลิปการจัดส่งที่มีเลขติดตาม เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรอง ส่งหลักฐานการจัดส่งมาที่ปุ่ม ส่งหลักฐาน ด้านล่าง


- โปรดเลือก -

ส่งหลักฐานการจัดส่ง คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 3

ขอใบรับรอง

เงื่อนไข

 • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นเอกสารชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืมเงินด้วยตนเองหรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอหรือมีการร้องเรียน

 • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


 • หากต้องการรับชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ (ประเภท มาตรฐานทั่วไป ซึ่งสามารถขอรับได้ฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถขอรับรอง ชั่วโมงจิตอาสา ได้)

 • สามารถขอรับได้ 60 นาทีต่อหนังสือ 1 เล่ม (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตามจำนวนหนังสือที่ทำการบริจาค และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลา)


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตร

ขอเอกสารรับรองชั่วโมงจิตอาสา

ดำเนินการเซ็นรับรองเอกสาร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 • เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สำหรับเด็กที่ด้อยโอกาส

 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการส่งมอบโอกาส ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การดำเนินโครงการกิจกรรมนี้

 1. เปิดรับบริจาคหนังสือแบบไม่มีกำหนด

 2. เมื่อหนังสือครบจำนวนที่ต้องการแล้ว (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการที่ดำเนินอยู่) จะทำการรวบรวมหนังสือ และคัดแยกหนังสือ

 3. ดำเนินการส่งมอบหนังสือที่ได้รับการคัดแยกแล้ว ส่งมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้า มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร ฯลฯ

ใครจะได้รับหนังสือเรียน/หนังสือติว

หนังสือที่ได้รับจากกิจกรรมนี้จะถูกรวบรวมและส่งมอบไปที่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้า มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิทางการศึกษา

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจิตอาสาอย่างไร

จิตอาสา คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี และเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้บ้าง


กิจกรรมนี้ ถือเป็นจิตอาสาอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้สร้างและก่อประโยชน์ให้กับสังคม และส่งมอบโอกาสให้กับผู้อื่น สร้างรอยยิ้ม และความสุขมากมายให้กับผู้ที่ได้รับ

จำนวน ชม. ที่เข้าร่วม สามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองสามารถนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

⏰ การคำนวนจำนวน ชม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้

 • หากต้องการรับ ชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม พรีเมียมเลือกได้ ออกแบบใหม่ (มาตรฐานทั่วไป ซึ่งสามารถขอรับได้ฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถขอรับรอง ชั่วโมงจิตอาสา ได้)

 • สามารถขอรับได้ 60 นาทีต่อหนังสือ 1 เล่ม


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

เงื่อนไขการออกใบรับรอง/การรับรอง

การดำเนินการรับรองต่าง ๆ บนเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ไม่มีการอ้างถึงหน่วยงาน/องค์กรปลายทางอื่น ๆ ที่ได้รับผลงานหรือผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และเป็นการรับรองที่ดำเนินการและตรวจสอบโดยทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ประวัติการจัดส่งผลงาน/การใช้ผลงาน

 • ส่งมอบรอบที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ปี 2564

 • ส่งมอบรอบที่ 2 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ปี 2564

 • ส่งมอบรอบที่ 1 ให้กับ บ้านเด็กหญิง จ.อุดรธานี ปี 2563