ปลูกป่าออนไลน์ forestapp.cc

โครงการใหม่ | ร่วมมืออย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 1

โหลดแอพพลิเคชั่น forest - โฟกัส

ขั้นตอนที่ 2

ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้

 • ระยะเวลาการปลูกจะเริ่มต้นที่ 10 นาที ไปจนถึง 60 นาที

 • 1 คนสามารถปลูกได้มากที่สุด 5 ต้น (เงื่อนไขจาก forestapp)

 • โหมดการปลูกให้ปรับเป็น โฟกัสเต็มที่


- โปรดเลือก -

ส่งหลักฐานการปลูก

ขั้นตอนที่ 3

ส่งหลักฐานและขอการรับรอง

เงื่อนไข

 • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นเอกสารชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืมเงิน ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดจะถูกลบหากพบเจอหรือมีการร้องเรียน

 • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


 • หากต้องการรับชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ (ประเภท มาตรฐานทั่วไป ซึ่งสามารถขอรับได้ฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถขอรับรอง ชั่วโมงจิตอาสา ได้)

 • ในการปลูก 1 ต้น สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ตามที่ทำจริง (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตามระยะเวลาที่ทำจริง และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลายแผ่นได้)


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตร

ขอเอกสารรับรองชั่วโมงจิตอาสา

ดำเนินการเซ็นรับรองเอกสาร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

วัตถุประสงค์โครงการ

Make World More Green at Home

People Can be Parts of Projects to Support Forest Planting Allover the World. By the Simple Participation, to Make this World More Green is Easy, Even Participants are at Home or Wherever.


Participant Gets the "FOCUS"

By Forest App's Working. Users Have to Planting on the Phone Without Doing Anything Else With It. This Causes Users to Have Focus on Something They Do in Real Life.

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • forestapp.cc

กำหนดการและลำดับการดำเนินโครงการ

ประกาศปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการรูปแบบเดิม

ประกาศเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การดำเนินโครงการปลูกป่า ที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมปลูกป่าและปลูกปะการังออนไลน์ ไม่สามารถจัดกิจกรรมลงพื้นที่จริงได้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการดังนี้

 1. ทางทีมงานดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดหาหน่วยงานที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม หรือสอดคล้องกับโครงการ เพื่อทำการบริจาคให้องค์กร/หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการที่สอดคล้องกับโครงการเป็นลำดับต่อไป

 2. เงินที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ปลูกป่าและปลูกปะการังออนไลน์ ทางเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ที่เหลือจากการหักค่าดำเนินการทางระบบและเกียรติบัตรออกแล้ว จะถูกรวบรวมเป็นเงินบริจาค เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อ 1 เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้ว อย่างไร ทางทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com จะดำเนินการติดต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล เพื่ออัพเดตข้อมูลเป็นลำดับถัดไป

เงื่อนไขการออกใบรับรอง/การรับรอง

การดำเนินการรับรองต่าง ๆ บนเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ไม่มีการอ้างถึงหน่วยงาน/องค์กรปลายทางอื่น ๆ ที่ได้รับผลงานหรือผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และเป็นการรับรองที่ดำเนินการและตรวจสอบโดยทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >