ปลูกต้นไม้ออนไลน์

หมวดหมู่สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 1

สนับสนุนโครงการ

 • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการเพาะชำ 1 ชุด หรือ 80 บาท (สามารถขอใบรับรองโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์ได้ 30 นาที) | เมื่อบริจาคแล้วต้นไม้จะถูกเพาะชำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนำไปปลูก

 • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเพื่อขอเกียรติบัตร มาตรฐานพิเศษ ฟรี


- โปรดเลือก -

บริจาคค่าอุปกรณ์เพาะชำ

ขั้นตอนที่ 2

ส่งหลักฐาน

ถ่ายหลักฐานการโอนและแนบส่งที่ปุ่ม ส่งหลักฐาน ด้านล่าง (นับตั้งแต่วันที่ 27 July 2021 เป็นต้นไป ทาง Uncommon Co-Op จะดำเนินการเพาะชำ ตามจำนวนชุดที่มีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสนับสนุนเท่านั้น)


- โปรดเลือก -

ส่งหลักฐานการสนับสนุน คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 3

ส่งหลักฐานและขอการรับรอง

เงื่อนไข

 • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นเอกสารชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืมเงินด้วยตนเองหรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอหรือมีการร้องเรียน

 • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


 • หากต้องการรับชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ (ประเภท มาตรฐานทั่วไป ซึ่งสามารถขอรับได้ฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถขอรับรอง ชั่วโมงจิตอาสา ได้)

 • ในการเข้าร่วมสนับสนุน 1 ชุด สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ 30 นาที (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตาม จำนวนชุด x 30 นาที และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลายแผ่นได้)


การส่งหลักฐานและขอรับรองฟรี

 • กรณีสนับสนุน 1 - 3 ชุด แนบหลักฐานการโอนค่าบริจาคอุปกรณ์เพาะชำขณะลงทะเบียนขอเกียรติบัตร มาตรฐานพิเศษ ฟรี

 • กรณีสนับสนุน 4 ชุดขึ้นไป สามารถขอรับเกียรติบัตร มาตรฐานพรีเมียม (รับรองชั่วโมงจิตอาสาได้) ได้ฟรี เพียงแนบหลักฐานการโอนค่าสนับสนุน หรือสลิป ขณะลงทะเบียน- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตรฟรีสำหรับการสนับสนุน 1 - 3 ชุด (มาตรฐานพิเศษ)

ขอเกียรติบัตรฟรีสำหรับการสนับสนุนมากกว่า 4 ชุด (มาตรฐานพรีเมียม)

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตรอื่น ๆ (ดำเนินการขอปกติ)

ขอเอกสารรับรองชั่วโมงจิตอาสา

ดำเนินการเซ็นรับรองเอกสาร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

วัตถุประสงค์โครงการ

กำลังอัพเดต

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

กำลังอัพเดต

อุปกรณ์ที่ใช้เพาะชำ 1 ชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • ถุงเพาะเมล็ดย่อยสลายได้

 • เมล็ดพืช

 • ดินปลูก

การสนับสนุนจะถูกนำไปดำเนินการเพาะพันธ์ต้นไม้ และส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแจกจ่ายให้กับประชาชนตามกำหนดการ

กำหนดการและลำดับการดำเนินโครงการ

 • January 2022, ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนผ่านทางออนไลน์และส่งมอบบางส่วนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • June - December 2021, ดำเนินการเพาะปลูกต้นไม้ ตามจำนวนที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่เดือนมกราคม

 • 6 May 2021, แก้ไขกำหนดการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

ประกาศปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการรูปแบบเดิม

ประกาศเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การดำเนินโครงการปลูกป่า ที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมปลูกป่า/ต้นไม้และปลูกปะการังออนไลน์ ไม่สามารถจัดกิจกรรมลงพื้นที่จริงได้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการดังนี้

 1. ทางทีมงานดำเนินโครงการ ดำเนินการเพาะพันธ์พืช เพื่อแจกจ่ายทางออนไลน์/จัดส่งให้กับประชาชน หรือส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้ว อย่างไร ทางทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com จะดำเนินการอัพเดตบนเว็บไซต์ให้รวดเร็วที่สุด เป็นลำดับถัดไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึงเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม


 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงการ

  • โครงการ "ปลูกป่าออนไลน์" ดำเนินการทั้งหมดโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย Uncommon Co-op ซึ่งจะมีการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ปลูกต้นไม้ เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ และออกใบรับรองให้กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม


 1. รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

  • Uncommon Co-Op เป็นองค์กรที่พัฒนาแพลตฟอร์มด้านกิจกรรมออนไลน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นเพียงตัวกลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมได้ บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในเครือ Uncommon Co-Op

  • องค์กรที่ได้รับมอบอุปกรณ์สำหรับปลูกต้นไม้ จะเป็นองค์กร Non-Profit Organizations หรือหน่วยงานทางภาครัฐ ที่มีความสอดคล้องและมีความจำเป็น ที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการปลูก เพื่อเป็นส่วนในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ "ปลูกป่าออนไลน์" หรือดำเนินการแจกให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปปลูกด้วยตนเอง


 1. การเข้าร่วมกิจกรรม

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโอนเงิน 80 บาท ต่อการเข้าร่วม 1 ครั้ง

  • เมื่อโอนค่าเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้เข้าร่วมตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดที่สอดคล้องกับกิจกรรมนั้น ๆ

  • หลังจากโอนค่าเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมสามารถขอใบรับรองประเภท "เกียรติบัตรมาตรฐานพิเศษ" ได้โดยไม่เสียค่าดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม


 1. สิทธิของผู้เข้าร่วม

  • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิในการนำเสนอแนวทางด้านการดำเนินโครงการและจัดโครงการได้

  • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิในการขอใบรับรอง "เกียรติบัตรมาตรฐานพิเศษ" ได้โดยไม่เสียค่าดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม (ซึ่งค่าดำเนินการนั้นถูกรวมในยอดการโอนเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว)

  • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิในการขอใบรับรองประเภทอื่น ๆ ยกเว้น "เกียรติบัตรมาตรฐานพิเศษ" โดยดำเนินการขอได้ปกติ

  • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิขอการรับรองชั่วโมงจิตอาสาได้ แต่สิทธิในการพิจารณาการใช้งานต่าง ๆ ถือเป็นสิทธิของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอรับรองโดยตรง รวมถึงผู้เข้าร่วม ผู้จัด ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับการนโยบายด้านการขอรับรองชั่วโมงจิตอาสาของสถาบันใด ๆ


 1. สิทธิของผู้จัด

  • Uncommon Co-Op มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ และพัฒนาโครงการตามความเหมาะสม

  • Uncommon Co-Op มีสิทธิพิจารณาการคืนเงิน ที่ผู้เข้าร่วมได้ทำการโอนเพื่อมีส่วนร่วมในโครงการ

  • Uncommon Co-Op เป็นผู้มีสิทธิ์ในการจัดสรรค์งบประมาณอย่างเต็มรูปแบบ และมีสิทธฺปรับเปลี่ยนเงื่อนไขด้านงบประมาณต่าง ๆ ตามความเหมาะสม


 1. การจัดสรรงบประมาณ

  • งบประมาณถูกแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนจัดซื้ออุปรณ์ ส่วนจัดซื้อเมล็ดพืช ส่วนจัดจ้างทำเกียรติบัตร ส่วนจัดจ้างดำเนินกิจกรรม และส่วนบริจาคเพื่อพัฒนาระบบ

  • ส่วนจัดซื้ออุปรณ์ จะถูกจัดซื้อถุงเพาะเมล็ดย่อยสลายได้ และเมล็ดพืช รวมถึงดินปลูก เพื่อใช้ในการเพาะชำ

  • งบประมาณที่เหลือ จะถูกจัดอยู่ใน ส่วนจัดจ้างทำเกียรติบัตร ส่วนจัดจ้างดำเนินกิจกรรม และส่วนบริจาคเพื่อพัฒนาระบบ

เงื่อนไขการออกใบรับรอง/การรับรอง

การดำเนินการรับรองต่าง ๆ บนเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ไม่มีการอ้างถึงหน่วยงาน/องค์กรปลายทางอื่น ๆ ที่ได้รับผลงานหรือผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และเป็นการรับรองที่ดำเนินการและตรวจสอบโดยทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >