แอดมินให้คำปรึกษาการทำกิจกรรม

ผ่านไลน์ และ Facebook Page

หน้าหลัก > กิจกรรม > หมวดหมู่อื่น ๆ > ให้คำปรึกษาการทำกิจกรรม

กิจกรรมนี้ปิดรับสมัครแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ติดต่อไลน์เพื่อทำการติดต่อและสมัครเป็นแอดมิน

 • ติดต่อไลน์ @princebass.me เพื่อทำการติดต่อและสมัครเป็นแอดมิน (โดยให้แจ้งว่ามาสมัครเป็นแอดมิน)

 • ทีมงานจะดำเนินการอบรมและมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ให้

 • ตอบกลับข้อความและให้คำปรึกษาใน Line@ หรือ Facebook โดยจำเป็นต้องบันทึกรายชื่อผู้ที่แอดมินให้คำปรึกษาไว้ทั้งหมด เพื่อส่งรายงานและขอรับใบรับรอง

 • เมื่อต้องการยุติบทบาทหรือขอใบรับรอง ให้ส่งรายชื่อทั้งหมดที่ปุ่มส่งผลงานกิจกรรม และสามารถขอใบรับรองได้เป็นลำดับถัดไป


คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ไม่จำกัดอายุและเพศ

 • มีอัธยาศัยที่ดี สามารถให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยและแนะนำสมาชิก

 • พิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้อง

 • มีไหวพริบ สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 2

ดำเนินกิจกรรมและขอใบรับรอง

หมายเหตุ

 • ขอใบรับรองได้เมื่อตอบกลับ 100 ข้อความขึ้นไป หรือ 20 คนขึ้นไป (1 ข้อความได้เวลาอาสา 5 นาที)

 • เมื่อยุติบทบาทจำเป็นต้องแจ้งทีมงานผู้รับผิดชอบ

 • หากขาดความเคลื่อนไหวเกิน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีการแจ้ง จะถูกตัดสิทธิ์


ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตร >

แนวทางการดำเนินโครงการ

เปิดรับสมัครจิตอาสาที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาสมาชิกจิตอาสา ผ่านทางช่องทางline official โดยในการทำงานจริง จะมีทีมงานทำงานสอนงานและคอยให้คำแนะนำระหว่างการฝึกปฎิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเปิดรับผู้ที่มีความสนใจในด้านการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เข้ามาทดลองงานและสามารถเก็บผลงานด้านการให้คำปรึกษาได้จริงและยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นจิตอาสาอย่างไร

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดรับผู้มีจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกจิตอาสาที่ต้องการผู้ให้คำแนะนำ

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >