ออกแบบใหม่

ออกแบบใหม่

ออกแบบใหม่ไม่ซ้ำใคร รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา รองรับด้วย QR Code พร้อมรหัส ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 1 ปี (ตรวจสอบย้อนหลังออนไลน์ได้ทันที)

พรีเมียม

พรีเมียม

เลือกงานออกแบบได้ มีข้อมูลกิจกรรม รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา รองรับด้วย QR Code พร้อมรหัส ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลังมากกว่า 1 ปี (ดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังออนไลน์ได้ทันที)

พิเศษ

พิเศษ

มีข้อมูลกิจกรรม ไม่รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา รองรับด้วยรหัส ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 3 เดือน (ดำเนินการตรวจสอบ ใช้เวลา 5-10วัน)

มาตรฐาน

มาตรฐาน

มีข้อมูลกิจกรรม ไม่รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา ไม่รองรับด้วยรหัส ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 7 วัน (ดำเนินการตรวจสอบ ใช้เวลา 5-10วัน)

การรับรองอื่น ๆ

 

เอกสารรับรอง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารรับรองทางการ แต่ไม่มีเอกสารมาด้วยตนเองเพื่อเซ็นรับรอง

เซ็นรับรอง

เหมาะสำหรับผู้รับรองเอกสารทางการ สำหรับผู้ที่มีเอกสารสำหรับเซ็นรับรองมาด้วยตนเอง

อีเมลยืนยัน

รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล ไม่รองรับการใช้ชั่วโมงจิตอาสา และเอกสารทางการ

รายงานปัญหา/ไม่ได้รับการรับรอง/ตรวจสอบย้อนหลัง

ไม่ได้รับเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง/การรับรอง แก้ไขเอกสารหรือข้อมูลผิดพลาด เปลี่ยนประเภทหรือขอเงินคืน การตรวจสอบย้อนหลัง การดำเนินการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเกียรติบัตรและการรับรอง ฯลฯ