ขั้นตอน

โปรดเลือกประเภท : เอกสารรับรอง

ค่าบริการการรับรอง รวมค่าตรวจสอบ

การจัดการกิจกรรม และค่าธรรมเนียม แล้ว

รับทางอีเมล+ไปรษณีย์

ภายใน 3-4 วัน
  • อีเมล 3-4 วัน

  • ไปรษณีย์ 3-4 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง

339 บาท (เพิ่มเพียง 10 บาท ได้รับใน 24 ชม.)

ภายใน 30-40 วัน
  • อีเมล 30-40 วัน

  • ไปรษณีย์ 30-40 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง

259 บาท (เพิ่มเพียง 80 บาท ได้รับใน 3-4 วัน)

รับทางอีเมล

ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

239 บาท

ภายใน 3-4 วัน

229 บาท (เพิ่มเพียง 10 บาท ได้รับใน 24 ชม.)

ภายใน 30-40 วัน

129 บาท (เพิ่มเพียง 100 บาท ได้รับใน 3-4 วัน)