กระเป๋า


“ปันเป๋ากัน” รับบริจาคกระเป๋าสภาพดี ส่งน้องเรียน

ร้านปันกันเปิดรับบริจาคกระเป๋าสภาพดี อาทิ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเสื้อผ้า กระเป๋าทำงาน กระเป๋ากีฬา กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเป้ ย่าม หรือถุงผ้าตามงานประชุม ฯลฯ ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

ขั้นตอนการบริจาค


  • ร้านปันกัน สาขาใกล้บ้าน

  • ส่งพัสดุทางไปรษณีย์หรือขนส่งอื่นๆ

  • จุดตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของ


เช็ครายละเอียดขั้นตอนบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ https://pankansociety.com/news-events/5951