เส้นผม


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับบริจาคเส้นผมเพื่อทำวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับบริจาคเส้นผมเพื่อทำวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา เส้นผมที่บริจาค ต้องมีความยาวตั้งแต่ 10 นิ้วขึ้นไป เส้นผมที่เคยทำสี เคยดัด เคยยืดต้องเป็นผมที่ไม่แห้งเกินไป จึงจะบริจาคได้

การบริจาคเส้นผม ควรสระ ทำความสะอาด และเป่าให้แห้งสนิทก่อนบริจาค รับบริจาคเส้นผมตามธรรมชาติทุกชนิด

(ผมฟู..ผมหยิก..ผมหยักศก ทุกสี จากผู้บริจาคทุกเชื้อชาติ)


ขั้นตอนการบริจาค


  • ผู้สนใจบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

  • หรือจัดส่งด้วยตัวเอง หรือเป็นไปรษณีย์ ซึ่งในการเก็บผม ขอให้สะอาด แห้ง และมัดให้แน่น ส่งไปที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400