ยารักษาโรค


บริจาคยาเหลือใช้ ส่งต่อให้โรงพยาบาลขาดแคลน

หนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์เราที่ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงและหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าสามารถบริจาคและส่งต่อให้กับคนอื่นได้คือ ‘ยารักษาโรค’ ซึ่งเราเชื่อเลยว่าแทบทุกบ้าน

จะต้องมียาที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้ว และแน่นอนว่ายังไม่หมดอายุ แต่ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนดี เราจึงรวบรวมช่องทางบริจาคมาให้ ไม่ว่าจะเป็นยาเฉพาะทางหรือยารักษาโรคทั่วไป

ก็สามารถบริจาคได้ โดยยาที่ได้รับรวบรวมมาจะถูกกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลขาดแคลน


กฎ กติกา ในการบริจาคยาเหลือใช้

  • สามารถบริจาคยาได้ทุกชนิด ทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

  • ไม่รับ ยาน้ำที่เปิดใช้แล้ว

  • ไม่รับ ยาที่ใช้ทาที่เปิดใช้แล้ว เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา ยาทาแก้ร้อนใน

  • ไม่รับ ยาที่ต้องแช่แข็งตลอดเวลา


ขั้นตอนการบริจาค


  • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ทางมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม หรือ มอส. มีโครงการรับบริจาคยารักษาโรคที่ชื่อว่า ‘ยาต่อชีวิต’ เพื่อเปิดรับยารักษาโรคเพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลนยารักษาโรคกันอยู่ โดยจะรับบริจาคและทำการคัดแยกและจำแนกประเภทของยาก่อนจะนำส่งต่อไป

ที่อยู่: ฝ่ายพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์: 095-9977724 (เวลาทำการ 09.30-17.30 น.)

เว็บไซต์: www.thaivolunteer.org