ปกป้องสัตว์จากการทารุณกรรมทั่วโลก

พร้อมรับ เกียรติบัตรประเภทมาตรฐานฟรี เมื่อบริจาค 50 บาทขึ้นไป

ระบุยอดบริจาค

(รับเงินได้จากทุกธนาคาร)

**หลังจากจ่ายเงินแล้วให้บันทึกสลิป เพื่อแนบขณะดำเนินการลงทะเบียนขอใบรับรอง**

ขั้นตอนถัดไป | ส่งหลักฐานและขอใบรับรอง

การส่งหลักฐาน

  • แนบหลักฐานการบริจาคขณะลงทะเบียนขอเกียรติบัตร บริจาคเพื่อปกป้องสัตว์จากการทารุณกรรมทั่วโลก

การรับรอง

  • ขอเกียรติบัตรประเภท บริจาคเพื่อปกป้องสัตว์จากการทารุณกรรมทั่วโลก ได้ฟรี เพียงแนบหลักฐานการบริจาคขณะลงทะเบียน


ขอเกียรติบัตรบริจาคเพื่อปกป้องสัตว์จากการทารุณกรรมทั่วโลก >

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตรอื่น ๆ >