บริจาคเพื่อพัฒนาระบบ

พร้อมรับ เกียรติบัตรประเภทมาตรฐานฟรี เมื่อบริจาค 50 บาทขึ้นไป

ระบุยอดบริจาค

(รับเงินได้จากทุกธนาคาร)


**หลังจากจ่ายเงินแล้วให้บันทึกสลิป เพื่อแนบขณะดำเนินการลงทะเบียนขอใบรับรอง**

ขั้นตอนถัดไป | ส่งหลักฐานและขอใบรับรอง

การรับรอง

  • แนบหลักฐานการโอนค่าบริจาคขณะลงทะเบียน เพื่อขอเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพิเศษ ได้ฟรี

  • สามารถขอรับเกียรติบัตรประเภทอื่น ๆ ได้ (แต่ต้องดำเนินการปกติ)


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตรมาตรฐานบริจาคฟรี

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตรอื่น ๆ