web bg.jpg

สนับสนุนทางการศึกษา

สร้างสรรค์โอกาสมากมายจากการสนับสนุนทางการศึกษา จาก Uncommon Co-Op

กิจกรรม

เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ก็เข้าร่วมได้แล้ว มีเกียรติบัตร

หนังสือมือ 2

ค้นพบงานแข่งขันจากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมโอกาสมากมายจากการมีส่วนร่วม

พอร์ตฟอลิโอฟรี

เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ก็เข้าร่วมได้แล้ว มีเกียรติบัตร

ติวฟรี

ค้นพบกิจกรรมอาสาลงพื้นที่ จากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย

แบบทดสอบฟรี

ค่ายและค่ายออนไลน์มากมาย จากหลายองค์กร ทั้งค่ายพัฒนาทักษะ วิชาการ สันทนาการ ต่าง ๆ