กิจกรรมตามคณะ

เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช่ ตามคณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการยื่นพอร์ตฟอลิโอ หรือคณะที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อฝึกทักษะที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาตัวเองควบคู่กับการพัฒนาสังคม