top of page

Learn for Change : สุขภาพจิต สุขภาพใจในวัยรุ่น

Learn for Change: Mental health and emotional well-being in adolescence

OVERVIEW

Students, General

Saturday, October 19, 2024

ออนไลน์ - Google Classroom

299 บาท (3 คนขึ้นไปลด 10%)

Thai, English

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Project Award

Recent Review

average rating is 5 out of 5

WHAT WILL YOU DISCOVER

  ภาพรวมกิจกรรม:

เตรียมพร้อมสำหรับ "Learn for Change: สุขภาพจิต สุขภาพใจในวัยรุ่น" ค่ายที่จะพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของเยาวชนไทย ค่ายนี้ใช้แนวทางแบบองค์รวมที่ครอบคลุมจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน จิตวิทยาคลินิก และทักษะการสื่อสาร เพื่อมอบความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและการสื่อสารเชิงปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วม


 

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:

 • ความเข้าใจทางจิตวิทยาพื้นฐาน (มุ่งเน้นเยาวชน): จัดเตรียมความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับเยาวชนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและข้อท้าทายที่เยาวชนเผชิญ

 • พื้นฐานจิตวิทยาคลินิก: สำรวจแนวคิดจิตวิทยาคลินิกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตที่แพร่หลายในวัยรุ่น

 • การสื่อสารและการช่วยเหลือเป็นศูนย์กลาง: พัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อน ๆ ในยามจำเป็น


 

  Highlight สำคัญของค่าย:

 • การฝึกอบรมจิตวิทยาที่หลากหลาย: ครอบคลุมด้านพื้นฐาน คลินิก และการสื่อสาร ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับชุดทักษะทางจิตวิทยาที่กว้างขวาง

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบ: เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อฝึกฝนการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ สร้างชุมชนที่สนับสนุนและเห็นอกเห็นใจ

 • การเรียนรู้แบบเกม: ผสมผสานเกมและกิจกรรมเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้สนุกสนานและโต้ตอบ

 • การแบ่งปันและสะท้อนของสมาชิก: จัดสรรเวลาให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และแลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกัน


 

  ทำไมค่ายนี้จึงสำคัญ

ปัญหาสุขภาพจิตในหมู่เยาวชนกำลังเพิ่มขึ้น ทำให้จำเป็นต้องมีโครงการเชิงรุก ค่ายนี้เติมเต็มช่องว่างที่สำคัญ โดยไม่เพียงให้ความรู้ทางจิตวิทยาเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารและทักษะการสนับสนุนในทางปฏิบัติด้วย โดยการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเฉพาะของเยาวชนไทยและการส่งเสริมชุมชนที่สนับสนุน ค่ายนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีสุขภาพดีโดยรวมและความยืดหยุ่น ช่วยให้พวกเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตตนเองและผู้อื่นรอบตัวได้


 

  รายละเอียด

วันที่ Updating

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมร่วม:

นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่ต้องการเข้าร่วม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 60 คน

เข้าร่วมทาง: Google Classroom-Google meet


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และเกียรติบัตรอาสาจาก Uncommon Unique ตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์และ QR Code

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ฟรี 1 กิจกรรมบนเว็บไซต์ UncommonUnique.com พร้อมรับชั่วโมงอาสาสมัคร+เกียรติบัตร เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ผลงานจากกิจกรรม และเวิร์คชอปภายในค่าย

 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

 • สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอบรมทำ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ฟรี

 • แต้มและส่วนลดในการสมัครค่ายอื่น ๆ

SPEAKERS

SESSIONS AND AGENDA

13:00 - 13:15: แนะนำค่ายและภาพรวม
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันโดยย่อ

 • กิจกรรม Icebreaking

 
13:15 - 14:00: ช่วงที่ 1 อบรม
 • หัวข้อ: จิตวิทยาขั้นพื้นฐาน (เน้นวัยรุ่น)

 • หัวข้อ: จิตวิทยาขั้นพื้นฐาน (เน้นสังคม)

 
  14:00 - 14:15: พักเบรค
 
14:15 - 15:00: ช่วงที่ 2 อบรม
 • หัวข้อ: จิตวิทยาและการจัดการตนเอง

 
  15:00 - 15:05: พักเบรค
 
15:05 - 16:00 :ช่วงที่ 3 เวิร์คชอป
 • เวิร์กช็อปค้นพบตัวเองและตั้งเป้าหมายเพื่ออนาคต

 • เล่นเกมส์ และร่วมสนุกในกิจกรรม

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
16:00 - 16:20: ปิดค่าย
 • ผู้เข้าร่วมอภิปรายสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และแบ่งปันช่วงเวลาที่ตนชื่นชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สรุปและอำลา

 

**กิจกรรมทุกกิจกรรมจะเข้าร่วมผ่านชองทางออนไลน์ Google Meet เท่านั้น

FEE and REGISTRATION

Learn for Change : สุขภาพจิต สุขภาพใจในวัยรุ่น

ระดับทั่วไป: 299 บาท (10 คนแรก 259 บาท)

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • รับเกียรติบัตร 1 ใบสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าถึงกิจกรรมและเซสชั่นหลักของโครงการได้

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานและโอกาสในการเรียนรู้


ระดับ Advanced: 399 บาท (10 คนแรก 359 บาท)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับทั่วไป

 • เข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • รับใบรับรองเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาสาสมัคร

 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมและการรับรองเพิ่มเติม


ระดับ Special: 499 บาท (15 คนแรก 419 บาท)

(แนะนำสำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับ  Advanced

 • สิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่เน้นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ/CV/เรซูเม่

 • เสริมสร้างทักษะการพัฒนาวิชาชีพ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ที่ครอบคลุมและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

มีทุนการศึกษา (Online)

กิจกรรมนี้มีโครงการมอบทุนการศึกษา ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ฟรี มีทุนการศึกษาสูงสุด 15 ทุน โดยมอบโอกาสสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับทุนประเภทนั้นๆ แม้ว่าทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ผู้รับจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบรับรอง 80 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง

PREPARATION

Related Support

More from UNCOMMON

bottom of page