top of page

ค้นหาการช่วยเหลือ/คู่มือ

Explore the Uncommon Volunteer Support Hub at the top for tailored solutions or inquiries. Alternatively, peruse these recommendations on how to effectively address challenges and enhance your volunteer experiences.
348365391_5942197162559269_1733288242374118684_n.png
Participation

การสมัคร/เข้าร่วม

หากต้องการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม ให้ค้นหากิจกรรมที่เปิดรับสมัครอยู่ จากนั้นเลือกการสมัครในประเภทที่สนใจ (แบบเดี่ยว/ทีม รับ/ไม่รับการรับรอง) เมื่อเลือกแล้วระบบจะไปที่หน้าจ่ายค่าดำเนินการ เมื่อจ่ายเสร็จสิ้นโปรดอย่าปิดแท็บ เพื่อให้ระบบนำท่านไปยังหน้าคู่มือกิจกรรมนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ
การสมัคร
line _.jpg
คู่มือ/การเข้าร่วม
348365391_5942197162559269_1733288242374118684_n.png
Certificate

การรับรอง/เกียรติบัตร

การรับรอง/เกียรติบัตร จะสามารถดำเนินการส่งคำขอได้เมื่อท่าสมัครแบบรับการรับรองเท่านั้น โดยหากท่านเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมส่งผลงานกิจกรรมเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการส่งคำขอการรับรอง/เกียรติบัตรภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากส่งผลงาน ระยะเวสาในการรอ (24 ชม. หรือ 3-4 วัน) ขึ้นอยู่กับประเภทที่ท่านสมัครไว้และเริ่มนับจากวัน/เวลาที่ท่านส่งคำขอ
การดำเนินการ
line _.jpg
ข้อมูล/แก้ไข

ไม่พบคำตอบที่ต้องการ ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามผลการรายงานปัญหาบนหน้าเว็บไซต์

bottom of page