top of page

ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบการรับรองย้อนหลังได้

รหัสปัญหา

cer-info-5

หมวดหมู่

ข้อมูลการรับรอง

OVERVIEW : ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ปรากฏบนเอกสารทั้งหมด

วิธีการส่งผลงานและขอการรับรอง
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าไปยังช่องทางการตรวจสอบการรับรอง ตามที่แจ้งบนเอกสาร เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ด

  • เพื่อพบช่องค้นหาข้อมูล ให้ค้นหาโดยใช้ชื่อ ที่ปรากฏบนเอกสาร โดยให้ใส่ชื่อ-สกุล (คำนำหน้า หากมี) ที่ถูกต้องทุกตัวอักษร

 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาการรับรอง"

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
cer-info-5

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page