top of page

อีเมล

รหัสปัญหา

cer-late-1

หมวดหมู่

ล่าช้า/ไม่ได้รับ

OVERVIEW : ตรวจสอบอีเมลว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือไม่ หรือตรวจสอบระยะเวลาว่าเปิดที่กำหนดหรือไม่

การดำเนินการเมื่อลูกค้าไม่ได้รับการรับรอง/เอกสารรับรองในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายค่าบริการไปเรียบร้อยแล้ว นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


สาเหตุที่อาจทำให้เกิดการจัดส่งล่าช้าหรือไม่สามารถจัดส่งได้
  1. ไม่มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมจริง หรือไม่ได้ส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมไม่สำเร็จ รวมถึงผลงานที่จัดทำไม่ตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรม

  2. ข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ครบถ้วน อาทิ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม ฯลฯ

  3. ใช้สลิปหรือหลักฐานการโอนเดิม เพื่อดำเนินการขอการรับรองใหม่อีกครั้ง

  4. การดำเนินการล่าช้าที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่


เงื่อนไขการดำเนินการหากไม่ได้รับการรับรองในเวลาที่กำหนด
  1. ตรวจสอบอีเมลให้ชัดเจน ว่าใช้อีเมลใดในการลงทะเบียนเพื่อส่งคำขอการรับรอง หรือใช้ในการดำเนินการส่งข้อมูล

  2. ตรวจสอบอีเมลรายงานปัญหาจากเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่การส่งข้อมูลเพื่อขอการรับรองมีปัญหา หรืออีเมลเอกสารรับรองที่อาจส่งไปแล้ว

  3. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาการจัดส่ง ของประเภทที่ได้ดำเนินการขอรับรองให้ชัดเจนรับทางไปรษณีย์ 24 ชม. หรือ 3-4 วัน หรือ 10-14 วัน หรือ 30-40 วัน (ไม่รวมเวลาจัดส่งของบริษัทขนส่ง/โลจิสติส) รับทางอีเมล 24 ชม. หรือ 3-4 วัน หรือ 10-14 วัน หรือ 30-40 วัน


การดำเนินการรายงานปัญหาเพื่อรับการรับรอง/คำชี้แจงโดยเร็วที่สุด
  1. หากไม่พบอีเมลใด ๆ โปรดส่งข้อมูลตามรายการข้างล่าง มาที่อีเมลของบริษัท ฯ ได้แก่หลักฐานการโอนจ่ายชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กิจกรรมที่เข้าร่วมวันที่ส่งคำขอการรับรองประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

  2. ส่งข้อมูลข้างต้น โดยกดที่ปุ่ม "รายงานปัญหาเลย (อยู่ที่ด้านล่าง)" โดยให้ระบุรหัสปัญหาว่า "cer-late-1 ดำเนินการรายงาน ไม่ได้รับการรับรองในเวลาที่กำหนด" จากนั้นให้รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล หากได้รับอีเมลตอบรับหรือได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสาร/การรับรองให้โดยทันที

 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาการรับรอง"

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
cer-late-1

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page