top of page

เข้าร่วมโดยไม่รับการรับรอง

รหัสปัญหา

cer-submit-2

หมวดหมู่

ระบบและการส่งผลงาน

OVERVIEW : ผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถส่งผลงานได้ (หรือถูกปฏิเสธผลงาน) หากไม่ดำเนินการขอการรับรอง

เนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการเข้าร่วมให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน รวมถึง หากผู้เข้าร่วมไม่ได้ดำเนินการขอการรับรอง (หรือไม่มีบันทึกการส่งคำขอและจ่ายค่าดำเนินการ) จะไม่ได้รับการรับรองการเข้าร่วมใด ๆ

 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาการรับรอง"

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
cer-submit-2

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page