top of page

วิธีการเข้าร่วมแบบเดี่ยว

รหัสปัญหา

join-join-2

หมวดหมู่

การสมัครและการเข้าร่วม

OVERVIEW : ผู้เข้าร่วม ฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย โดยไม่ต้องสมัคร

ทุกกิจกรรมสามารถเข้าร่วมแบบเดี่ยว/รายบุคคลได้ หากเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วผู้เข้าร่วมต้องดำเนินการส่งผลงานและขอการรับรอง/เกียรติบัตร


หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาการรับรอง"

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
join-join-2

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page