Infograghic เกี่ยวกับประเด็นสังคม

 

EXPECTATION

Infograghic ที่มีคุณภาพที่แสดงถึงความเห็นของอาสาสมัคร และทุกคนสามารถเข้าถึงได้

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เนื่องจากประเทศของเรานั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆในสังคม การเป็นจิตอาสาไม่ได้มีแค่การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเดียวเท่านั้น แต่จิตอาสาที่ดีคือ การอาสาเป็นหู เป็นตา เป็นสมอง และเป็นตัวแทนเพื่อช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ด้วย

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เห็นมุมมองที่แตกต่างกันของผู้คน และเห็นปัญหาบางอย่างที่ผู้ได้รับอาจจะมองไม่เห็น ส่งผลให้เราสามารถช่วยกันหาทางแก้ปัญหา ทำให้สังคมดีขึ้นได้

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

ประเด็นต่างๆในสังคม เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงปัญหาที่คาดไม่ถึงในสังคมได้ ดังนั้น เรามาช่วยกันสะท้อนปัญหาในสังคมของเราร่วมกันเถอะ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

Infograghic เกี่ยวกับประเด็นสังคม

Social Issue Infographic

รหัส :

DES-INF-EDU-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : กลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงานทางสังคมที่ต้องการสะท้อนถึงประเด็นปัญหาทางสังคม

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)


3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ขาดองค์ประกอบอย่างไม่เหมาะสม จนไม่สามารถใช้งานได้

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ