แต่งนิทาน/นิยาย เพื่อคนตาบอด/เด็ก

 

EXPECTATION

เด็กๆที่ได้รับ และผู้แต่ง ได้เปิดโลกและได้รู้จักสิ่งใหม่ๆ และมีความสุขในการอ่าน

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เพื่อมอบโอกาสให้คนตาบอดได้อ่านหนังสือใหม่ๆ หรือนิทานใหม่ๆและส่งเสริมและเป็นช่องให้ผู้ที่ชอบเขียน แต่งนิทานและนิยาย ได้แบ่งปันผลงานของตนเองให้ผู้พิการทางสายตา

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ผู้ที่ได้รับมีความสุข และรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่ผู้ที่ด้อยกว่าคนอื่นๆ

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

นำเรื่องสั้นที่คุณเคยแต่ง และนำจินตนาการของคุณมาเป็นประตูบานใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา เพื่อที่จะให้โลกของเขาสดใสขึ้น

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

แต่งนิทาน/นิยาย เพื่อคนตาบอด/เด็ก

Novel/Tale Writing for Children and Blind People

รหัส :

DIS-NOV-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียน/นักศึกษาที่พิการทางสายตา

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเปิดช่องทางให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาทั่วไป รวมทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดที่องค์กรติดต่อเพื่อส่งมอบผลงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์นิทานหรือเรื่องสั้น เพื่อประโยชน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ในเครือของ Uncommon Volunteer


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น ความถูกต้องของข้อมูล ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ