อ่านหนังสือให้คนตาบอด

 

EXPECTATION

ผลงานที่มีคุณภาพที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถและช่วยมอบความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับ เนื่องจากผู้พิการทางสายตาหลายๆคนมีอาการพิการซ้ำซ้อน และ มีอาการสมาธิสั้นทำให้ผู้พิการหลายๆคนไม่สามารถอ่านหนังสือ หรือเรียนอักษรเบลล์ได้ ทางเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้พิการซ้ำซ้อนนั้น มีความรู้และช่วยมอบความบันเทิงกับผู้ที่ได้รับผลงาน

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ปัจจุบันนี้ ในสังคมของเรานั้นจะมีบุคคลที่มีความบกพร่องต่างๆ ซึ่งบุบลเหล่านี้จะมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด จึงมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างบุคลทั่วไป การอ่านหนังสือให้คนตาบอดจะช่วยเสริมสร้างความรู้จินตนาการจากหนังสือ และสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู่อ่านและผู้ฟัง

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

นอกจากผู้พิการจะได้รับความรู้จากทางผู้อ่านแล้ว ยังสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ในอีกแง่มุมและยังส่งเสริมกำลังในการชีวิตและความสามารถอีกด้วย

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

สัมผัสได้ประสบการณ์ใหม่กับการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่แค่อ่านเพื่อตัวคุณแต่อ่านเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้คนตาบอดได้รู้จักหนังสือ แล้วได้รับความรู้ร่วมกันกับคุณ เชิญใช้เวลาว่างทุกท่านที่มีความสนใจที่จะอ่านหนังสือ มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้แล้ววันนี้

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

Reading for the Blinds

รหัส :

DIS-READ-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียน/นักศึกษาที่พิการทางสายตา

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเปิดช่องทางให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาทั่วไป รวมทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดที่องค์กรติดต่อเพื่อส่งมอบผลงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์นิทานหรือเรื่องสั้น เพื่อประโยชน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ในเครือของ Uncommon Volunteer


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น ความถูกต้องของข้อมูล ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ