สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

 

EXPECTATION

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกที่ทุกเวลากับ UncommonVolunteer

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เพื่อช่วยสนับสนุน การพัฒนาระบบเพื่อไห้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

จากการสนับสนุน ของจิตอาสาเพื่อพัฒนาระบบไห้ง่ายต่อการดำเนินการเพื่อสังคม

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

สนับสนุนเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและโครงการให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้อีกด้วย

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

Donation for Platform Development

รหัส :

DNT-SYT-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียน/นักศึกษาที่พิการทางสายตา

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเปิดช่องทางให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาทั่วไป รวมทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดที่องค์กรติดต่อเพื่อส่งมอบผลงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์นิทานหรือเรื่องสั้น เพื่อประโยชน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ในเครือของ Uncommon Volunteer


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น ความถูกต้องของข้อมูล ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ