พิสูจน์อักษรเอกสารเพื่อคนตาบอด

 

EXPECTATION

กิจกรรมพิสูจน์อักษรที่ไช้พิมพ์อักษรเบลล์สามารถสร้างความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแก่คนตาบอด

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยไห้คนตาบอดได้เรียนรู้ทางด้านการศึกษาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อไช้ในด้านการศึกษาและพัฒนาต่อไป

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

สามารถมอบการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา ได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไปได้โดยการพิสูจน์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ เข้าร่วมเลย!

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

พิสูจน์อักษรเอกสารเพื่อคนตาบอด

Proofread for the Blinds

รหัส :

DSB-CFB-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน