พิมพ์ข้อสอบออนไลน์ เพื่อการศึกษา

 

EXPECTATION

ผู้พิมพ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับตนเอง เเละสามารถพัฒนาต่อยอดไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันได้

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ในการวัดความรู้จะใช้แบบทดสอบ ซึ่งความรู้ในที่นี้มาจากคำว่า knowledge ซึ่งพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรู้หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ทางเว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ของเรา มองเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ เลยจัดกิจกรรมพิมพ์ข้อสอบออนไลน์นี้ขึ้นมา

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อื่น ถือเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่สุด

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

ร่วมพัฒนาความรู้ไปด้วยกันกับเรา Uncommonunique.com จิตอาสาออนไลน์ สร้างความดีเพื่อสังคม

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

พิมพ์ข้อสอบออนไลน์ เพื่อการศึกษา

Exam Typing

รหัส :

DSB-TFB-002

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การใช้ประโยชน์ของผลงาน