กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

 

EXPECTATION

กระเป๋ามีความทนทาน ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าและภาชนะที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ในสังคมเรานั้นมีเสื้อผ้ามากมายที่ไม่ได้ใช้ เราจึงจัดกิจกรรมกระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสียเก่า เพื่อนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

มาช่วยกันสร้างโลกใหม่ด้วยมือเรากัน!

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

Cloth Bag Creation

รหัส :

HMD-CTB-002

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน