ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

 

EXPECTATION

เราหวังว่ากิจกรรมทำหน้ากากผ้าออนไลน์ จะสามารถแบ่งเบาภาระแก่สถานพยาบาลได้

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ไช้ประโยชน์

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

สามารถช่วยแบ่งเบาภาระแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

ลดปริมาณขยะพลาสติกและรายจ่ายของสถานพยาบาลโดยการทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโรค Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ เข้าร่วมเลย!

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

Online Mask Creation

รหัส :

HMD-MSK-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : ประชาชนทั่วไป

1.2 ผู้คัดเลือกผู้รับผลประโยชน์ : ตัวแทนผู้ประสานงานจากองค์กรที่รับผลงาน

1.3 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : องค์กรที่ได้รับมอบ หน่วยงานด้านสุขภาพ


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการวางแผนดำเนินการในระยะยาว กว่า 2 ปี จำมีกำหนดการที่สอดคล้องต่อการพัฒนาผลงาน ดังนี้

  • กำหนดการจัดทำ ในเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนยึดตามที่ได้รับการสนับสนุน (1 ชุด = หน้ากากผ้า 2-5 ชิ้น)

  • กำหนดการส่งมอบ ในปี 2566