จัดทำ/พิมพ์สมุดบันทึกการบ้าน

 

EXPECTATION

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

จัดทำ/พิมพ์สมุดบันทึกการบ้าน

Homework Notebook

รหัส :

HMD-NOT-NB-003

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1.2 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : Uncommon Volunteer เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเปิดช่องทางให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาทั่วไป รวมทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดที่องค์กรติดต่อเพื่อส่งมอบผลงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์นิทานหรือเรื่องสั้น เพื่อประโยชน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ในเครือของ Uncommon Volunteer