พิสูจน์อักษรเอกสารเพื่อคนตาบอด

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PREPARATION

Need Help?

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

- โปรดเลือกเพื่อรับไฟล์หนังสือ -

กรุณาแอดไลน์ @uncommonvolunteer

1

ติดต่อรับไฟล์หนังสือเพื่อนำไปพิสูจน์อักษร

ตรวจสอบการตั้งค่า

 • การตั้งค่าตัวหนังสือ ต้องเป็น TH Sarabun หรือ Angsana New เท่านั้น

 • การตั้งค่าขนาด

 • หัวข้อใหญ่ ขนาด 20 pt. (ตัวหนา)

 • หัวข้อขนาดกลาง ขนาด 18 pt. (ตัวหนา)

 • รายละเอียดทั่วไป ขนาด 16 pt.

 • ข้อมูลเอกสารแต่ละหน้า ต้องตรงตามต้นฉบับ


ตรวจสอบคำ

 • คำที่อยู่ในเอกสารทุกคำ ต้องตรงตามต้นฉบับเท่านั้น

 • ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่มีในเอกสาร (ถ้ามี) จะต้องตรงตามหลักไวยากรณ์

ตรวจสอบความครบถ้วน

 • หากมีข้อมูลส่วนใด ตกหล่นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องพิมพ์เพิ่มให้ครบถ้วน หรือสามารถแก้ไขได้เลย

2

อ่านคู่มือวิธีการตรวจสอบตัวอักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

ส่งผลงานกิจกรรมนี้

การอัพโหลดผลงานกรณีพิมพ์ใน Word

 • ในข้ออัพโหลดผลงาน/ต้นฉบับ เลือกไฟล์ที่ถูกต้องจากคอมพิวเตอร์ เพื่ออัพโหลด

 • ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "ส่งผลงานกิจกรรมนี้" โดยส่งเป็นไฟล์ Word หรือนามสกุลไฟล์ .docx เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น .pdf *กรณีทำเป็นทีมให้ตัวแทนส่งคนเดียวเท่านั้น แต่ให้ระบุชื่อทุกคนที่ร่วมทำ


การอัพโหลดผลงานกรณีพิมพ์ใน Google Docs

 • ในข้ออัพโหลดผลงาน/ต้นฉบับ เลือกไฟล์ที่ถูกต้องจาก Google Drive ของคุณเพื่ออัพโหลด

 • ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "ส่งผลงานกิจกรรมนี้" โดยส่งเป็นไฟล์ Word หรือนามสกุลไฟล์ .docx เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น .pdf *กรณีทำเป็นทีมให้ตัวแทนส่งคนเดียวเท่านั้น แต่ให้ระบุชื่อทุกคนที่ร่วมทำ


 

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ที่ปุ่ม "แชร์กิจกรรมนี้บนเฟสบุ๊ค" ที่ด้านล่าง

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE