ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (forestapp.cc)

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PREPARATION

Need Help?

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

โหลดแอพพลิเคชั่น forest - โฟกัส

1

ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้

  • ระยะเวลาการปลูกจะเริ่มต้นที่ 10 นาที ไปจนถึง 60 นาที

  • 1 คนสามารถปลูกได้มากที่สุด 5 ต้น (เงื่อนไขจาก forestapp)

  • โหมดการปลูกให้ปรับเป็น โฟกัสเต็มที่

2

ส่งหลักฐาน

ส่งหลักฐานการสนับสนุนที่ปุ่มส่งผลงาน

3

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE