จัดทำถุงผ้าออนไลน์ เมื่อมอบให้เด็กที่ขาดโอกาส

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PREPARATION

Need Help?
เงื่อนไข

 • ผลงานของกิจกรรมนี้ ถูกบริหารและจัดการโดยองค์กรพาร์ทเนอร์ที่รับผลงาน ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาของผู้พิการทางสายตาโดยตรง Uncommon Volunteer ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ผลงานในวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามเงื่อนไขและ MOU

 • ลิขสิทธิ์ของหนังสือ ได้รับการอนุญาตให้ใช้เพื่อคนพิการภายในองค์กรพาร์ทเนอร์ (ที่ดูแลเรื่องการศึกษาของผู้พิการโดยตรง) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพิมพ์หนังสือเล่มใดก็ได้ ที่ไม่ซ้ำกับที่มีบันทึกในระบบหรือการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 1 (ซึ่งในระบบจะมีการบันทึกหนังสือบางเล่มที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือลิขสิทธิ์ว่าไม่สามารถใช้พิมพ์ได้ด้วย)

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

 • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

 • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์

เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการจัดซื้อผ้า Canvas ที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้อย่างน้อย 1 ชุด (ประกอบด้วยผ้า Canvas ยาว 1 เมตร) จากนั้นให้ลงทะเบียนสั่งซื้อได้หลังจากที่ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว


โปรดเลือกจำนวนชุด เพื่อจ่ายเงินและลงทะเบียนสั่งซื้อ1


สั่งซื้อ 1 ชุด (160.5 bht) 👜
สั่งซื้อ 2 ชุด (321 bht) 👜
สั่งซื้อ 3 ชุด (481.5 bht) 👜
สั่งซื้อ 4 ชุด (642 bht) 👜
สั่งซื้อ 5 ชุด (749 bht) 👜
สั่งซื้อ 6 ชุด (856 bht) 👜

1

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้

จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมการทำถุงผ้า


อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม


 1. ถุงผ้า

 2. ไม้บรรทัด

 3. กระดาษแม่แบบ

 4. ผ้า Canvas ที่ได้รับแล้ว จากทางทีมงาน


เตรียมการทำถุงผ้า


 1. ตัดกระดาษ ขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร

 2. นำกระดาษที่ตัดแล้วมาทาบลงบนผืนผ้า

 3. ให้ตัดผืนผ้า ตามขนาดกระดาษ 297 x 420 มิลลิเมตร โดยให้ตัดเป็นคู่ ๆ (ถุงผ้า 1 ถุง ใช้แผ่นผ้า 2 ชิ้น)

 4. ตัดหูหิ้วสำหรับถุงผ้า ขนาด 500 x 120 มิลลิเมตร (ให้ตัดตามจำนวนคู่ที่ได้)

 5. มัดรวมกันเป็นชุด ๆ โดย 1 ชุดจะประกอบด้วย ผ้าที่ตัดแล้วขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร จำนวน 2 ผืน และ หูหิ้วที่ตัดแล้ว ขนาด 500 x 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 ผืน

2

จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมการทำถุงผ้าตามรายละเอียด

จัดส่งผลงาน

 • จัดส่งผลงานมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0972379410 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ จากนั้นกดปุ่ม ส่งผลงานด้านล่าง เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง และดำเนินการขอใบรับรอง/เกีบรติบัตร เป็นลำดับถัดไป

3

จัดส่งผลงานมาที่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op หลังจากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE