ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโรค Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

PREPARATION

Need Help?
เงื่อนไข

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

 • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

 • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

 • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย 1 ชุด หรือ 80 บาท โดย 1 ชุดจะประกอบด้วยหน้ากากอนามัยผ้าคอตตอน หรือมัสลิน จำนวน 4 ชิ้น (สามารถขอใบรับรองโครงการทำหน้ากากอนามัยผ้าออนไลน์ได้ 30 นาที)

 • ตั้งแต่ 1 กันยายน 64 เป็นต้นไป Uncommon Co-Op จะเริ่มดำเนินการส่งมอบรายการการจัดทำ ให้ผู้จะทำหน้ากาก ทุก ๆ วันที่ 30 ของเดือน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานพยาบาล อสม. ฯลฯ ในเดือนถัดไป

 • กรุณาติดตามการดำเนินการส่งมอบ คลิกที่นี่


1

ศึกษารายละเอียดโครงการและโอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ

2

โอนค่าสนับสนุนโดยเลือกจำนวนชุดที่ต้องการสนับสนุน

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ถ่ายหลักฐานการโอนและแนบสลิปส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน

 2. หลังจากส่งหลักฐานแล้ว จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับโครงการนี้ฟรี ภายใน 5-10 วัน ทางอีเมล

 3. หมายเหตุ เกียรติบัตรฟรี ระบุจำนวนชิ้นที่สนับสนุน ไม่ระบุระยะเวลาที่ประเมิน


 • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE