ถึง 2 ชม./ภาพ
Time
การรับรองทุกประเภท

Status

เข้าร่วมล่วงหน้า

Joining

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้

Infograghic เกี่ยวกับประเด็นสังคม

ทำ Infographic สร้างสรรในประเด็นสังคมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเผยยแพร่และสร้างความตระหนักต่อคนในสังคม เช่น ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร/ถุงยางอนามัย/สถิติผู้ด้อยโอกาส/อื่น ๆ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ค่ายจิตวิทยาออนไลน์ฟรี !

เหมาะกับน้องที่อยากเข้าทุกคณะ | มีเกียรติบัตร

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

พบกับวิทยากร นักจิตวิทยา มากประสบการณ์ ด้านจิทวิทยาคลินิก ที่จะมาช่วยน้อง ๆ คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับจิตวิทยาคลิกนิก และการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อ หมายเหตุ กิจกรรมนี้ฟรีสำหรับผู้ที่มีการรับรองจาก Uncommon Volunteer (100 บาทขึ้นไป) หากผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ต้องการเข้าร่วม ต้องจ่ายค่าสมัคร 100 บาท
ค่ายจิตวิทยาออนไลน์ฟรี !
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

Readiness Check

ต้องการความช่วยเหลือ?

Before Participate, Please Make Sure that...

เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

Note: The work from your participation will be allocated and acted upon according to certain conditions, policies and objectives of operation. Please check the details and create effective works for the utilization of the work for the beneficiaries of your participation.

 

STEP 1

เตรียมไอเดียและเนื้อหา

เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข

 
 

STEP 2

ดาวน์โหลด CI และเริ่มออกแบบ

อัพโหลดลงบน Google Drive ของตนเองและคัดลอกลิ้งค์ที่เปิดให้สามารถแก้ไขได้***

STEP 2

ขอการรับรองและส่งผลงาน