top of page
นับตามจริง
Time
การรับรองทุกประเภท

Status

เปิดรับสมัครอยู่ (ยังไม่มีกำหนดปิดกิจกรรม)

Joining

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

ใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่ กับการอ่านหนังสือที่คูณสนใจ เพื่อผู้พิการทางสายตาและเรียนรู้จากการแบ่งปันความสามารถของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเ ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่ายอาสาออนไลน์ : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา!

ค่ายอาสาออนไลน์ มีเกียรติบัตรและ ชม. อาสา !

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา มีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเรา! นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังสามารถขอการรับรอง และชั่วโมงอาสาหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย!
ค่ายอาสาออนไลน์ : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา!
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

Readiness Check

ต้องการความช่วยเหลือ?

Before Participate, Please Make Sure that...

เงื่อนไข

 • ผลงานของกิจกรรมนี้ ถูกบริหารและจัดการโดยองค์กรพาร์ทเนอร์ที่รับผลงาน ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาของผู้พิการทางสายตาโดยตรง Uncommon Volunteer ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ผลงานในวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามเงื่อนไขและ MOU

 • ลิขสิทธิ์ของหนังสือ ได้รับการอนุญาตให้ใช้เพื่อคนพิการภายในองค์กรพาร์ทเนอร์ (ที่ดูแลเรื่องการศึกษาของผู้พิการโดยตรง) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอ่านหนังสือเล่มใดก็ได้

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของปกหนังสือที่เข้าร่วม และภาพการจัดส่งผลงาน


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

 • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

 • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

Note: The work from your participation will be allocated and acted upon according to certain conditions, policies and objectives of operation. Please check the details and create effective works for the utilization of the work for the beneficiaries of your participation.

Start

STEP 1

ตรวจสอบหนังสือ อ่านคู่มือและบันทึกไฟล์เสียงอ่านหนังสือ

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ อาสาสมัครต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และเตรียมอุปกรณ์การบันทึกเสียงให้พร้อม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องบันทึกเสียง และสาย Small Talk หรือ ไมค์โครโฟน เป็นต้น
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. อ่านหนังสือเล่มไหนก็ได้ ซึ่งสามารถหามาได้ด้วยตนเอง (ยกเว้นหนังสือเรียนหรือหนังสือที่มีเนื้อหาการเรียน) * หนังสือวรรณกรรม/นิยาย/นิทาน/ความรู้ทั่วไปเป็นที่ต้องการ

 2. สิ่งที่ต้องอ่านได้แก่

 • ชื่อหนังสือ

 • ชื่อผู้แต่ง

 • ชื่อผู้อ่าน+อาสาสมัครจาก อันคอมม่อนโวลุนเทียร์

 • จำนวนหน้าหนังสือ

 • คำนำ,อารัมภบท,คำปรารภ,ค่าเริ่มต้น

 • สารบัญ

 • เนื้อหาในหนังสือ(อ่านทุกอย่าง ทุกหน้า ยกเว้นเลขหน้า) กรณีเนื้อหาในหนังแบ่งเป็น บท อ่านบทที่ พร้อมหัวข้อบท เช่น "บทที่ 1 ...... " และตามด้วยเนื้อหา

 1. ส่งคลิปเป็นไฟล์เดี่ยวสำหรับหนึ่งบทและให้แยกไฟล์สำหรับหลายๆบท โดยนับจากชั่วโมงจริงที่เข้าร่วม


เงื่อนไขและวิธีการในการอ่านหนังสือให้คนตาบอด
 • อ่านให้ถูกต้องตามอักขระ มีความชัดเจน และ ถูกต้องตามหลักการอ่าน กรณีอ่านหนังสือนวนิยาย หรือเรื่องสั้น ควรอ่านให้ได้น้ำเสียงตามอารมณ์ของเนื้อหาที่อ่าน เพื่อให้ผู้ฟังได้อรรถรสมากขึ้น

 • อ่านเนื้อหาให้ครบทุกตัวหนังสือ

 • กรณีเป็นตัวย่อ ให้อ่านคำเต็ม อนุโลมให้อ่านตัวย่อได้ในคำที่ใช้กันจนเคยชิน เช่น พ.ศ. กกต. ส.ส. เป็นต้น

 • ในการอ่านต้องอ่านเครื่องหมายต่างๆเช่นเดียวกัน

 • เครื่องหมาย ฯลฯ (ไปยาลใหญ่) ให้อ่านเป็น และ อื่นๆ

 • เครื่องหมาย ฯ (ไปยาลเล็ก) ให้อ่านคำเต็ม เช่น กรุงเทพฯ อ่านว่า กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 • เครื่องหมาย ... ให้อ่านเป็น ละละละ เช่น มะกรูด มะนาว ... (ละละละ)

 • เครื่องหมาย "-" (อัญประกาศ) ให้อ่านเป็น เครื่องหมายคำพูดเปิด/เครื่องหมายคำพูดปิด กรณีอ่านนวนิยาย เรื่องสั้น สามารถอ่านประโยคใรเครื่องหมายคำพูดได้เลย แต่เปลี่ยนน้ำเสียงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง

 • เครื่องหมาย (-) (วงเล็บ) อ่านว่า ในวงเล็บ หรือ วงเล็บเปิด....วงเล็บปิด

 • เครื่องหมาย ? ! : ; . , ไม่ต้องอ่าน หรืออ่านชื่อเครื่องหมายดังกล่าว

 • อ่านให้จบเล่ม เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์


ตัวอย่างหนังสือเสียง


ตัวอย่าง
.m4a
Download M4A • 13.12MB1st Step
Step 2

STEP 2

เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน โดยเป็นไฟล์ Mp.3 หรือ .wav

ไฟล์ที่ต้องส่ง

 • ไฟล์หนังสือเสียงที่เสร็จสมบูรณ์ (เป็นไฟล์ Mp.3 หรือ .wav)

 • ชื่อไฟล์เสียง เป็นชื่อหนังสือที่อ่าน (หากแยกเป็นบท ให้ระบุบทที่อ่าน)

 • ไฟล์แสกนหรือภาพถ่ายปกหนังสือที่เป็นต้นฉบับในการอ่าน (เป็นไฟล์ .pdf)

STEP 2

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร