top of page
นับชั่วโมงตามจริง
Time
การรับรองทุกประเภท

Status

เปิดรับสมัครอยู่ (ยังไม่มีกำหนดปิดกิจกรรม)

Joining

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้

สอนหนังสือออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานให้กับเด็กๆ

สอนหนังสือออนไลน์ ทำคลิปออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในแต่ละวิชาต่างๆที่ถนัด เช่น คณิต อังกฤษ ภาษาไทย และอื่นๆ

ค่ายอาสาออนไลน์ : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา!

ค่ายอาสาออนไลน์ มีเกียรติบัตรและ ชม. อาสา !

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา มีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเรา! นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังสามารถขอการรับรอง และชั่วโมงอาสาหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย!
ค่ายอาสาออนไลน์ : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา!
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

Readiness Check

ต้องการความช่วยเหลือ?

Before Participate, Please Make Sure that...

เงื่อนไข

  • ผลงานที่ได้รับจากอาสาสมัคร จะถูกจัดการและจัดสรรการนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะโดย Uncommon Volunteer กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้นำผลงานของผู้อื่น หรือผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากตรวจพบภายหลัง Uncommon Volunteer อาจต้องปฏิเสธการนำผลงานไปใช้และดำเนินการตามนโยบายของกิจกรรม

  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

  • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

  • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก


เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับการเข้าร่วมล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @uncommonvolunteer เพื่อติดต่อขอสิทธิ์

Note: The work from your participation will be allocated and acted upon according to certain conditions, policies and objectives of operation. Please check the details and create effective works for the utilization of the work for the beneficiaries of your participation.

Start

STEP 1

เตรียมเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูล

1 เตรียมเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่จะใช้สอนหนังสือออนไลน์

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ กรุณาอยู่ที่เงียบและมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น มือถือ ไมโครโฟน หรือใช้หูฟัง (เห็นหน้าหรือไม่ก็ได้) เป็นต้น

1st Step
Step 2

STEP 2

2 เนื้อหาต้องเป็นวิชาหลักและบทพื้นฐานในหลักสูตรมัธยมศึกษา ในกลุ่ม วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
-เนื้อหาต้องเป็นวิชาที่กำหนดดังต่อไปนี้
1. ฟิสิกส์- ธรรมชาติและพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- การเคลื่อนที่แนวโค้ง
- คลื่น
- เสียง
2. เคมี
- แบบจำลองอตอมของดอลตัม ทอมสัน และรัทเทอฟอร์ท
⁃ อนุภาคในอตอม
⁃ คลื่นและสมบัติของแสง
⁃ สเปกตรัมเกิดใด้อย่างไร
⁃ แบบจำลองอตอมแบบกลุ่มหมอก
3.ชีววิทยา
⁃ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
⁃ การศึกษาชีววิทยา
⁃ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
⁃ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

3 เริ่มการอัดวีดีโอ

⁃ ออกแบบเนื้อหาหรือสรุปเนื้อหาตามความเหมาะสม ให้เนื้อในบทครอบคลุม

⁃ ใช้วาจาและคำพูดที่เหมาะสม ใส่คาแรคเตอร์ตัวเองเข้าไปได้เพื่ออรรถรสในการสอน

⁃ ไม่กำหนดชั่วโมงการอัด โดยนับชั่งโมงตามจริง โดย1บทต่อ1คลิปวีดีโอ

4เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน ขนาดไฟล์ 720p (1,280*720)HD ขึ้นไป

คลิปวีดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ ชื่อคลิปตามวิชาและบทที่สอน

STEP 2

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

 ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม


• ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

• ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

• เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

• ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพไฟล์ต้นฉบับหนังสือหรือบทที่อ่าน

• ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม


  • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง

STEP 3
completed

คำถามที่พบบ่อย