20 นท./ชุด
Time
การรับรองทุกประเภท

Status

เปิดรับสมัครอยู่ (ยังไม่มีกำหนดปิดกิจกรรม)

Joining

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้

ประดิษฐ์โมเดลกระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลกระดาษเพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน

ค่ายจิตวิทยาออนไลน์ฟรี !

เหมาะกับน้องที่อยากเข้าทุกคณะ | มีเกียรติบัตร

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

พบกับวิทยากร นักจิตวิทยา มากประสบการณ์ ด้านจิทวิทยาคลินิก ที่จะมาช่วยน้อง ๆ คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับจิตวิทยาคลิกนิก และการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อ หมายเหตุ กิจกรรมนี้ฟรีสำหรับผู้ที่มีการรับรองจาก Uncommon Volunteer (100 บาทขึ้นไป) หากผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ต้องการเข้าร่วม ต้องจ่ายค่าสมัคร 100 บาท
ค่ายจิตวิทยาออนไลน์ฟรี !
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

Readiness Check

ต้องการความช่วยเหลือ?

Before Participate, Please Make Sure that...

เงื่อนไข

  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

  • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

  • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

Note: The work from your participation will be allocated and acted upon according to certain conditions, policies and objectives of operation. Please check the details and create effective works for the utilization of the work for the beneficiaries of your participation.

 

STEP 1

เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ปริ้นโมเดลกระดาษ

  • กระดาษที่ใช้ปริ้นต์ ต้องเป็นกระดาษแข็ง 180 แกรมขึ้นไป ผิวมันหรือผิวหยาบก็ได้ไม่กำหนด

  • การทำผลงาน 1 ชุด ประกอบไปด้วย โมเดลกระดาษ 18 ตัว

  • ให้ปริ้นอย่างน้อย 2 ชุดขึ้นไปต่ออาสาสมัคร 1 คน (แม้ทำกิจกรรมนี้เป็นทีม เช่น ในทีมมี 3 คนให้ปริ้น 6 ชุด)

  • ไม่ต้องประกอบเป็นโมเดลหรือตัดกระดาษ ให้ส่งผลงานไปยังองค์กรที่รับผลงานได้เลย!

 
 

STEP 2

ดาวน์โหลดโมเดลกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์

STEP 2

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร