THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

วาดการ์ดเพื่อการศึกษาบนแอพ/โปรแกรม

Flash Card เกมเพื่อการศึกษาใช้ในการฝึกทักษะการเรียนรู้ ความรวดเร็วในการตัดสินใจและการคิดได้อย่างดีสำหรับน้อง ๆ อนุบาล-ประฐมวัย ซึ่งสามารถทำได้ทางออนไลน์ได้ด้วย 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อจัดทำให้ออกมาเป็น Flash Card ตัวจริง

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

ศึกษาคู่มือการวาดภาพจากรายละเอียด

1

เตรียมไอเดียและแอพพลิเคชั่น

2

ดาวน์โหลด CI และเริ่มออกแบบ

 • สามารถวาดใส่โปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้

 • หากวาดหลายภาพ หรือทำเป็นทีม สามารถส่งผลงานแบบหลายไฟล์ได้

 • ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น แต่สามารถอ้างอิงได้ หรือวาดตัวละครใด ๆ ได้

 • ภาพที่ได้จากการวาดนี้ จะถูกนำไปปริ้นต์และมอบให้กับเด็กนักเรียนและเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ

3

ขอการรับรองและส่งผลงาน

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

จัดส่งผลงาน

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไฟล์งานที่ออกแบบ (นามสกุลไฟล์ .JPEG)

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการแชร์กิจกรรมนี้

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม


FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE

THEN