THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

บริจาคหนังสือ (สำหรับเด็กเล็ก)

เพียงส่งหนังสือที่สนใจจะบริจาค เพื่อจะดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการสื่อความรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการบริจาคหนังสือเรียนเก่า เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
หมายเหตุ* ไม่สามารถส่งหนังสือเรียนได้

เนื่องจากหนังสือเรียนส่วนมากจัดอยู่ในหมวดหมู่หนังสือที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย และไม่ทันสมัย ทั้งมีการขีดเขียนแล้ว ทางองค์กรฯ จึงขอปฏิเสธการรับหนังสือเรียน ทั้งนี้หากพบการส่งมาจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ แทน (ถ้าสามารถทำได้)


ประเภทหนังสือที่สามารถส่งได้

 • หนังสือติวทุกระดับชั้น

 • หนังสือสำหรับเยาวชน

 • หนังสือพัฒนาตนเอง

 • หนังสืออ่านเล่น

 • อื่น ๆ

1

ตรวจสอบประเภทหนังสือที่สามารถส่งได้

2

จัดส่งหนังสือที่มีในรายการ ไปยังหน่วยงานที่ต้องการ

จัดส่งผลงาน

 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งในรายการข้างล่าง

 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150 โทร 020797473

 • โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ที่อยู่ ม.3 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 020797473

 • โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ที่หมู่ 9  บ้านหนองพลวงน้อย   ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทร 020797473

 • โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ เลขที่ 1/12 หมู่ 5  ตำบลหน้าไม้  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์  12140 โทร 020797473

 • (งดใช้เบอร์ที่ปรากฎ ติดต่อเพื่อสอบถามอื่น ๆ เบอร์นี้ใช้สำหรับประสานงานการจัดส่งเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)


 • ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042960009


 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • หลักฐานการจัดส่งผลงาน (ภาพถ่ายสลิป หรือภาพขณะจัดส่ง)

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการจัดส่งผลงาน และหลักฐานการแชร์กิจกรรม