THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นลำดับถัดไป เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ อาสาสมัครต้องตรวจสอบหนังสือที่มีการพิมพ์ไปแล้ว และผ่านการตรวจสอบแล้ว หรือนำไปใช้ประโยชน์แล้ว หรือมีการพิมพ์เพื่อนำไปแปลงเป็นอักษรเบลล์แล้ว

- โปรดเลือก -

ตรวจสอบหนังสือ คลิกที่นี่
เริ่มพิมพ์หนังสือ

 1. พิมพ์หนังสือ (ภาษาไทย) เล่มไหนก็ได้ ซึ่งสามารถหามาได้ด้วยตนเอง (ยกเว้นหนังสือเรียนหรือเนื้อหาการเรียน) *หนังสือวรรณกรรม/นิยาย/ความรู้ทั่วไปเป็นที่ต้องการ โดยควรเน้นไปที่หนังสือที่ส่วนมากเป็นตัวหนังสือ ไม่ใช้ภาพในการอธิบาย เนื่องจากจะมีการนำไปแปลงเป็นอักษรเบลล์

 2. จำเป็นต้องพิมพ์ทุกหน้า ยกเว้นหน้าอ้างอิง (สามารถถ่ายภาพแนบแทนได้)

 3. ดูตัวอย่างคลิกที่นี่


ตรวจสอบการตั้งค่า

 • การตั้งค่าตัวหนังสือ ต้องเป็น TH Sarabun หรือ Angsana New เท่านั้น

 • การตั้งค่าขนาด

 • หัวข้อใหญ่ ขนาด 20 pt. (ตัวหนา)

 • หัวข้อขนาดกลาง ขนาด 18 pt. (ตัวหนา)

 • รายละเอียดทั่วไป ขนาด 16 pt.

 • ข้อมูลเอกสารแต่ละหน้า ต้องตรงตามต้นฉบับ

1

ตรวจสอบหนังสือ อ่านคู่มือและเริ่มพิมพ์หนังสือ

2

เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน โดยเป็นไฟล์ Word หรือ .docx

ไฟล์ที่ต้องส่ง

 • ไฟล์หนังสือที่พิมพ์ (เป็นไฟล์ Word หรือ .docx)

 • ไฟล์แสกนหรือภาพถ่ายหนังสือต้นฉบับทุกหน้า (เป็นไฟล์ .pdf)

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

เตรียมผลงานเพื่อส่ง

การอัพโหลดผลงานกรณีพิมพ์ใน Word

 • ในข้ออัพโหลดผลงาน/ต้นฉบับ เลือกไฟล์ที่ถูกต้องจากคอมพิวเตอร์ เพื่ออัพโหลด

 • ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "ส่งผลงานกิจกรรมนี้" โดยส่งเป็นไฟล์ Word หรือนามสกุลไฟล์ .docx เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น .pdf


การอัพโหลดผลงานกรณีพิมพ์ใน Google Docs

 • ในข้ออัพโหลดผลงาน/ต้นฉบับ เลือกไฟล์ที่ถูกต้องจาก Google Drive ของคุณเพื่ออัพโหลด

 • ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "ส่งผลงานกิจกรรมนี้" โดยส่งเป็นไฟล์ Word หรือนามสกุลไฟล์ .docx เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น .pdf


 

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไฟล์ผลงาน

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม และภาพการแชร์กิจกรรมนี้

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม


 • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว